Als je diensten verleent, bereken je btw over de vergoeding die je daarvoor rekent. Je telt de btw dan op bij de prijs die je rekent voor de dienst. Bijvoorbeeld als advocaat, timmerman of makelaar.

Waarover btw berekenen?
Je berekent btw over het totaalbedrag dat je in rekening brengt. Het totaalbedrag is inclusief diverse kosten, zoals verzendkosten, reiskosten en telefoonkosten. Werk je met een kredietbeperkingstoeslag of is er sprake van doorlopende posten? Dan bereken je over die bedragen geen btw.

Welk btw-tarief?
Over de meeste diensten berekent je 21% btw.

Passieve diensten
Je kunt ook diensten verlenen zonder dat je daarbij actief optreedt. Bijvoorbeeld als je met een concurrent afspreekt dat je bepaalde goederen niet verkoopt, en je daarvoor een vergoeding ontvangt. Over die vergoeding bereken je btw.

Gratis diensten
Verleen je diensten gratis? Bijvoorbeeld aan jezelf, familie of zakelijke relaties? Dan bereken je hierover geen btw, omdat je er ook geen vergoeding voor ontvangt. Meestal moet je hierover wel btw betalen aan de Belastingdienst.

Fictieve diensten
Gebruik je investeringsgoederen van het bedrijf ook privé? Bijvoorbeeld een computer die je ook thuis gebruikt? Dan lever je een zogenoemde fictieve dienst. Je moet dan over de uitgaven voor deze investeringsgoederen btw betalen.