Je berekent btw door aan jouw klanten. Dit kunnen particulieren zijn of andere ondernemers. Je telt de btw op bij het bedrag dat je rekent. Jouw verkoopprijs is dan inclusief btw.

Waarover berekent u btw?
Voor de meeste goederen en diensten bereken je btw door aan jouw klanten. Jouw verkoopprijs is dan inclusief btw. Sommige goederen en diensten zijn vrijgesteld van btw.

Btw verleggen
In een aantal gevallen betaal jij niet de btw, maar de ondernemer aan wie je de goederen of diensten levert. Ook het omgekeerde komt voor. Dit is de Verleggingsregeling.

Goederen en diensten
Er zijn verschillende vormen van verkoop van goederen waarover je btw berekent. Welke dat zijn lees je bij Btw berekenen over goederen.

Lever je een combinatie van goederen en diensten? Dan moet je mogelijk verschillende tarieven hanteren. Lease kan voor de btw zowel een levering van goederen als een dienst zijn.

Bijzondere omzet
Soms ontvang je wel ergens een vergoeding voor, terwijl je hiervoor geen goederen of diensten levert. Over die vergoeding reken je dan btw.

Buitenland
Lever je goederen of diensten aan buitenlandse ondernemers? Of koop je goederen of diensten van ondernemers in het buitenland? Dan gelden andere regels.

Hoe bereken je btw?
Je berekent btw over de vergoeding voor jouw goederen of diensten. Het totaalbedrag dat je jouw klanten in rekening brengt, is dan inclusief btw. Welk btw-tarief je toepast, hangt af van het soort goederen of diensten dat je levert.

Btw berekenen
Je berekent btw over de vergoeding die je rekent voor jouw leveringen of diensten. Vaak is deze vergoeding opgebouwd uit verschillende onderdelen: de prijs van de geleverde goederen of diensten en de bijkomende kosten. Over het totaal hiervan bereken je btw.

Welk btw-tarief?
De btw heeft verschillende tarieven. Welk btw-tarief je moet toepassen, hangt af van het soort goederen of diensten dat je levert.

Margegoederen
Als je handelt in margegoederen, kun je de btw berekenen over de winstmarge in plaats van over de verkoopprijs.

Betaling in natura
Betaal jouw klant je niet met geld? Bijvoorbeeld omdat je iets ruilt? Dan bereken je btw over de waarde van deze transactie.

Rekenvoorbeeld btw berekenen
Je berekent btw over de vergoeding voor jouw goederen of diensten. Jouw totaalprijs is dan inclusief btw.

Rekenmethoden
Je kunt de btw op 2 manieren berekenen:

Over de vergoeding (exclusief btw)
Je vermenigvuldigt de vergoeding (exclusief btw) met 6% of 21%. Dit btw-bedrag tel je op bij de vergoeding. Jouw totaalprijs is dan inclusief btw.

Voorbeeld: Je koopt goederen in voor € 50 per stuk, exclusief btw. Je wilt een winstmarge van 100% (= € 50). De goederen moeten dus € 100 per stuk kosten, exclusief btw. De verkoopprijs van jouw goederen is dan € 100 + 21% btw = € 121.

Over de verkoopprijs (inclusief btw)
Je vermenigvuldigt de verkoopprijs (inclusief btw) met 21/121 of 6/106. Op die manier bereken je het btw-bedrag in de verkoopprijs.

Voorbeeld: Je koopt goederen in voor € 50 per stuk, exclusief btw. Je wilt de artikelen verkopen voor € 99,95, inclusief 21% btw. Je berekent de btw als volgt: € 99,95 x 21/121 = € 17,35. Jouw winstmarge is dan: € 99,95 – € 17,35 – € 50 = € 32,60.

Btw-tarief
De btw kent verschillende tarieven. Het algemene tarief is 21%. Voor sommige goederen en diensten geldt het verlaagde tarief van 6%. Doe je zaken met het buitenland, dan kan het tarief van 0% van toepassing zijn.

21% btw
Sinds 1 oktober 2012 is het algemene btw-tarief gewijzigd van 19% naar 21%. Voor de levering van onroerende zaken geldt een overgangsregeling en voor nieuwbouwwoningen geldt een aparte overgangsregeling.

6% btw
6% is het verlaagde btw-tarief. Het geldt onder meer voor etenswaren en sommige diensten.

0% btw
Voor een aantal goederen en diensten geldt het 0%-tarief. Je berekent dan geen btw, maar btw die je betaalt over jouw uitgaven, kan je aftrekken als voorbelasting. Het 0%-tarief kan gelden als je zakendoet met het buitenland. En in een aantal gevallen voor de visserij en de bevoorrading van zeeschepen.

Vrijgesteld
Een aantal goederen en diensten zijn vrijgesteld van btw. Je berekent hierover geen btw. Btw die je voor deze goederen of diensten betaalt, kan je niet aftrekken als voorbelasting.

Goederen en diensten met verschillende tarieven
Verkoop je goederen of diensten waarvoor verschillende btw-tarieven gelden? Dan hou in jouw administratie rekening met de verschillende tarieven. De meeste afrekensystemen (bijvoorbeeld kassasystemen) splitsen de verkopen automatisch naar btw-tarief.