Bied je een combinatie van goederen en diensten aan tegen 1 vergoeding? Dan kunnen hiervoor verschillende btw-tarieven gelden. Daarom is het belangrijk om te weten of je de combinatie van goederen en diensten mag behandelen als 1 goed of dienst. Hierbij geldt dat je diensten en leveringen van goederen niet kunstmatig mag splitsen of samenvoegen.

Wanneer combinatie van goederen en diensten?
Lever je een combinatie van goederen en/of diensten, dan is die combinatie 1 goed of dienst als:

  • De gemiddelde consument de combinatie ziet als 1 geheel
  • Je een dienst levert waarbij je ook materialen gebruikt. De materialen maken deel uit van de dienst, als zij ondergeschikt zijn aan de dienst. Bijvoorbeeld: je bent fietsenmaker en je gebruikt plakmateriaal bij het repareren van een lekke band.
  • Je goederen levert waaraan je ook diensten verricht. Jouw diensten maken deel uit van de levering van goederen, als zij ondergeschikt zijn aan de levering van goederen. Bijvoorbeeld: je verkoopt een zonnescherm en je monteert dit.

Wanneer afzonderlijke goederen en diensten?
Er is geen sprake van een combinatie van goederen en diensten als de gezamenlijk geleverde goederen en diensten hun zelfstandigheid behouden. Bijvoorbeeld: je hebt een reisbureau en je verkoopt naast de reis (belast met btw) ook een reis- en annuleringsverzekering (vrijgesteld van btw). Deze verzekeringen blijven dan vrijgesteld van btw, omdat zij geen vast onderdeel zijn van de reis. Jouw klant kan deze verzekeringen namelijk ook apart of bij een andere ondernemer afnemen.

Gevolgen btw-tarief
Als je meerdere goederen en diensten als 1 geheel aanbiedt, kan dit gevolgen hebben voor de btw die je moet betalen over jouw vergoeding:

  • Bied je een combinatie van goederen en diensten terecht aan als 1 goed of dienst? Dan bereken je hierbij het btw-tarief dat geldt voor het hoofdbestanddeel van de gecombineerde goederen of diensten.
  • Bied je meerdere goederen en diensten voor 1 prijs aan, maar moet je die als afzonderlijke goederen of diensten behandelen? Dan moet je de vergoeding splitsen als voor de afzonderlijke delen een verschillend btw-tarief geldt. Je splitst de vergoeding op basis van de gangbare prijzen die gelden voor de goederen en diensten die je voor 1 prijs hebt aangeboden. Geeft een splitsing op basis van de kosten van de goederen en diensten een beter beeld van de samenstelling? Dan mag je de splitsing daarop baseren als je dit kunt aantonen in jouw administratie.

Candy novelties
Voor ‘candy novelties’ geldt een bijzondere regeling. Vaak gaat het hierbij om snoepgoed dat verpakt is in speelgoed. Het gaat dan om een combinatie van goederen met het 6%-tarief en goederen met het 21%-tarief. Daarbij geldt het volgende:

  • Kost de candy novelty minder dan € 1,50 (verkoopprijs inclusief btw)? Dan mag je op de combinatie het tarief van 6% toepassen.
  • Kost de candy novelty € 1,50 of meer (verkoopprijs inclusief btw)? Dan moet je de vergoeding splitsen als de combinatie niet gezien kan worden als 1 goed of dienst.
  • Is er sprake van meer prestaties tegen verschillende tarieven, maar wil of kan je de vergoeding niet splitsen? Dan moet je over jouw totale vergoeding 21% btw betalen.