Voor wie geldt de btw?
Als je ondernemer bent, heb je te maken met de btw. Je betaalt over jouw omzet btw aan de Belastingdienst. Meestal bereken je deze btw door aan jouw klanten. Van de inkopen en kosten die je maakt, kan je de btw aftrekken.

Wanneer ondernemer voor de btw?
Je bent ondernemer voor de btw als je zelfstandig een bedrijf of een beroep uitoefent. Meer hierover lees je bij Ondernemer.

Commissarissen
Ook commissarissen vallen onder de regels voor het ondernemerschap.

Eigenaren van zonnepanelen
Heb je zonnepanelen en lever je stroom terug aan jouw leverancier? Dan ben je ondernemer voor de btw. Voor eigenaren van zonnepanelen gelden echter aparte regels. Meer hierover lees je bij Eigenaren van zonnepanelen.

Onderneming aanmelden
Nadat je jouw onderneming bij de Kamer van Koophandel hebt aangemeld, laat de Belastingdienst je weten of je ondernemer bent voor de btw. Je krijgt dan een brief waarin staat hoe en wanneer je btw-aangifte moet doen. Deze brief dien je aan ons kantoor te overhandigen.

Je bent ondernemer vanaf het moment dat je iets doet voor jouw onderneming. Bijvoorbeeld een investering. Ook als je jou daarna pas aanmeldt, tellen deze investeringen mee en kan je de btw hierover aftrekken als voorbelasting.

Fiscaal vertegenwoordiger
Een buitenlandse ondernemer kan zelf aan zijn administratieve verplichtingen voor de Nederlandse btw voldoen. Maar dit kan ook aan ons kantoor worden overgelaten. In een aantal situaties is het zelfs verplicht. Meer hierover lees je bij Fiscaal vertegenwoordiger.

Bijzondere situaties en samenwerkingsverbanden
Voor sommige beroepsgroepen heeft de btw bijzondere regels, bijvoorbeeld voor artiesten. Maak je deel uit van een samenwerkingsverband, zoals een maatschap of vof? Dan ben je geen ondernemer voor de btw. Het samenwerkingsverband is wél ondernemer voor de btw.

Werkt jouw onderneming op financieel, organisatorisch en economisch gebied intensief samen met andere ondernemers? Dan vorm je samen mogelijk een fiscale eenheid. Wat dit betekent voor de btw lees je bij Fiscale eenheid.

Nevenwerkzaamheden
Heb je naast jouw werkzaamheden voor je onderneming ook nog andere werkzaamheden? Dan moet je daarover mogelijk btw betalen. Meer hierover lees je bij Nevenwerkzaamheden.