In sommige gevallen bereken geen btw voor de goederen en diensten die je levert. Je hoeft hiervoor dan ook geen btw te betalen aan de Belastingdienst.

Vrijgesteld van btw
Je berekent geen btw als jouw goederen of diensten zijn vrijgesteld van btw.

Btw verlegd
In sommige gevallen betaalt de afnemer van goederen of diensten de btw aan ons. De btw is dan verlegd van de leverancier naar de afnemer. Meer hierover lees je bij Verleggingsregeling.

Overige situaties
Andere situaties waarover je geen btw berekent, zijn:

  • rente over bij een dienstverlener berustend bedrag
  • verkoop ‘vrij op naam’
  • Geliquideerde kosten

Informatie hierover kun je vinden bij punt 4 tot en met 6 van het Besluit van 21 december 2012, nr. BLKB 2012/1962M.