Casus

Een girale betaling wordt voltooid door de bijschrijving op de rekening van de schuldeiser. In dit arrest ging het om een girale betaling door de schuldenaar verricht vóór de dag van de faillietverklaring en pas na de aanvang van die dag voltooid (Art.23 Fw).

Essentie

De curator kan het betaalde bedrag terugvorderen indien de giro-instelling aan welke de overschrijvingsopdracht werd gegeven, bij de aanvang van de dag van faillietverklaring nog niet alle handelingen had verricht, die zij als opdrachtnemer van de schuldenaar ter effectuering van de betaling aan diens schuldeiser gehouden was te verrichten.

De Hoge Raad onderscheid 2 situaties:

1. failliet en debiteur hebben beiden een rekening bij dezelfde giro-instelling. Het bedrag is pas uit het vermogen van de failliet indien zowel de af- als de bijschrijving is voltooid vóór de aanvang van de dag van de faillietverklaring.

2. Failliet en debiteur zijn niet bij dezelfde giro-instelling aangesloten. In dit geval geldt bovenstaand criterium (schuingedrukt).