Wet arbeidsmarkt in balans (WAB): wat er verandert vanaf 1 januari 2020
Vanaf 1 januari veranderen de regels rond arbeidscontracten en ontslag. Dit is geregeld in de Wet arbeidsmarkt in balans. Dit is relevant voor werkgevers en werknemers. Zo gaan werkgevers vanaf 1 januari een lagere WW-premie betalen voor werknemers met een vast contract. Payrollwerknemers krijgen een betere rechtspositie en arbeidsvoorwaarden en oproepkrachten krijgen meer zekerheid op werk en inkomen.

WAB-checklist voor werkgevers: wat u voor 1 januari moet doen
Vanaf 1 januari 2020 veranderen de regels in het arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht. Bereid u als werkgever voor. Doe de checklist en kijk waar u nog voor 1 januari actie op moet ondernemen.

Doel van de WAB
Werknemers met een vast contract hebben vaak betere arbeidsvoorwaarden en meer rechten dan flexibele werknemers. De regering wil deze kloof tussen vaste contracten en flexibele contracten kleiner maken. Daarom krijgen oproepkrachten en payrollwerknemers meer zekerheid. Ook wordt het voor werkgevers aantrekkelijker om een vast contract aan te bieden.

Maatregelen uit de WAB
De invoering van de WAB brengt op 1 januari 2020 de volgende veranderingen met zich mee:

Vast contract: lage WW-premie, flexcontract: hoge WW-premie
Het wordt voor werkgevers aantrekkelijker om werknemers een vast contract te geven. Werkgevers betalen vanaf 2020 een lagere WW-premie voor werknemers met een vast contract dan voor werknemers met een flexibel contract. De sectorpremie vervalt vanaf dat moment.

Nieuwe mogelijkheid voor ontslag: cumulatiegrond
Er wordt een nieuwe ontslaggrond geïntroduceerd: de cumulatiegrond. Ontslag wordt ook mogelijk wanneer omstandigheden uit de verschillende ontslaggronden die via de kantonrechter lopen samen een redelijke grond voor ontslag opleveren. Bij ontslag op basis van de cumulatiegrond kan de rechter een extra vergoeding toekennen aan de werknemer.

Transitievergoeding vanaf 1e werkdag
De werknemer heeft recht op de transitievergoeding bij ontslag vanaf de eerste werkdag. Ook de berekening van de transitievergoeding verandert.

Ketenregeling: 3 tijdelijke contracten in maximaal 3 jaar
Vanaf 2020 kunnen werkgever en werknemer 3 tijdelijke contracten in maximaal 3 jaar aangaan. Het volgende contract is dan automatisch een vast contract. Tot en met 31 december 2019 is het mogelijk om 3 tijdelijke contracten in maximaal 2 jaar aan te gaan. Ook kan de tussenpoos (tijd tussen contracten) bij cao worden verkort tot 3 maanden bij tijdelijk terugkerend werk (niet beperkt tot seizoensarbeid) dat maximaal 9 maanden per jaar kan worden gedaan. Tevens wordt vanaf 2020 in de wet een uitzondering opgenomen dat invalkrachten in het basisonderwijs op tijdelijke basis kunnen blijven invallen voor zieke leerkrachten. Dit hoeft niet meer in de cao te staan.

Payrollwerknemer: gelijke rechtspositie en arbeidsvoorwaarden
Werknemers die vanaf 2020 een payrollcontract krijgen, krijgen minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden en dezelfde rechtspositie als werknemers die in dienst zijn van het bedrijf. Vanaf 2021 krijgen payrollkrachten recht op een goede pensioenregeling.

Oproepwerknemers: minimale oproeptermijn en aanbod voor vaste uren na twaalf maanden
Vanaf 2020 moeten werkgevers oproepkrachten minstens 4 dagen van te voren oproepen voor werk. Als de werkgever een oproep binnen 4 dagen afzegt, heeft de oproepwerknemer recht op loon over de uren waarop hij was opgeroepen. Na 12 maanden moet de werkgever een nieuw contract aanbieden met een vast aantal uren.

Bronvermelding: Belastingdienst.nl
Hilger Administratie is hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP’er en het MKB
 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  Kersverse ondernemers opgelet zijn jullie klaar voor de start

  Kersverse ondernemers opgelet! Zijn jullie klaar voor de start? Zijn jullie klaar voor de start? Om je als ondernemer zo snel mogelijk wegwijs te maken in de wondere wereld van [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) wat er verandert vanaf 1 januari 2020

  Wet arbeidsmarkt in balans (WAB): wat er verandert vanaf 1 januari 2020 Vanaf 1 januari veranderen de regels rond arbeidscontracten en ontslag. Dit is geregeld in de Wet arbeidsmarkt in balans. Dit is relevant voor werkgevers en werknemers. Zo gaan werkgevers vanaf 1 januari een lagere WW-premie betalen voor werknemers met een vast contract. Payrollwerknemers krijgen een betere rechtspositie en arbeidsvoorwaarden en oproepkrachten krijgen meer zekerheid op werk en inkomen.

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  Download hier het nieuwe handboek loonheffingen van 1 juli 2019

  Download hier het nieuwe handboek loonheffingen De Belastingdienst heeft een nieuwe en actuele pdf van het ‘Handboek Loonheffingen 2019’ uitgebracht In deze uitgave zijn de wijzigingen tot 1 juli 2019 verwerkt. Het betreft [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  Nieuwe btw-regeling vouchers

  Vanaf 1 januari 2019 gelden nieuwe regels met betrekking tot vouchers. Het betreft de implementatie van een nieuwe Europese richtlijn. Die richtlijn heeft tot doel de behandeling van vouchers in [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  De 10 belangrijkste aandachtspunten aangifte inkomstenbelasting 2018 deel 2

  Vanaf 1 maart kunnen wij voor u de aangifte inkomstenbelasting (IB) doen voor het belastingjaar 2018. In 2 handreikingen zetten we de 10 belangrijkste aandachtspunten onder elkaar. Restant persoonsgebonden aftrek [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  De 10 belangrijkste aandachtspunten aangifte inkomstenbelasting 2018 deel 1

  Vanaf 1 maart kunnen wij voor u de aangifte inkomstenbelasting (IB) doen voor het belastingjaar 2018. In 2 handreikingen zetten we de 10 belangrijkste aandachtspunten onder elkaar.Restant persoonsgebonden aftrek (PGA)Eigen woning [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  Persoonsgebonden aftrek

  Met onderstaande is het vrij eenvoudig om veelgemaakte fouten in de persoonsgebonden aftrek te voorkomen. De Belastingdienst ziet in de praktijk dat bij de persoonsgebonden aftrek in de aangifte inkomstenbelasting [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  Hoe bereken je de MKB winstvrijstelling en geldt deze ook voor u

  Op 1 januari 2007 is de Mkb-winstvrijstelling ingevoerd. Doel is om de ondernemingsactiviteiten en de doorgroei van de ondernemingen te belonen. De regeling moet ook nieuwe ondernemingsactiviteiten bevorderen. Na het [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  Niet meer dan 500 km privé maar toch bijtelling auto

  Het is mogelijk dat de werknemer in een kalenderjaar niet meer dan 500 kilometer (km) privé rijdt met de auto van de zaak, maar toch een bijtelling krijgt. Dit kan [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  Belastingplan 2019 dit moet u weten

  Op Prinsjesdag is het pakket Belastingplan 2019 aangeboden aan de Tweede Kamer. In dit artikel lichten we voor u de belangrijkste (fiscale) wetswijzingen per belastingmiddel eruit. Inkomstenbelasting Schijven box 1: [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  Incassoprocedure bij de rechtbank

  Betaal bij terechte incasso zo snel mogelijk Als u van ons kantoor een aanmaning of sommatie ontvangt waarin gemeld wordt dat op korte termijn een incassoprocedure wordt gestart, vraag uzelf [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  Wat betekenen de codes die de belastingdienst gebruikt voor aangiftes en aanslagen

  Wat betekenen de codes die de belastingdienst gebruikt voor aangiftes en aanslagen? Op aanslagen en aangiftes van de belastingdienst zijn vaak codes te vinden, deze codes geven informatie over het [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  De 10 belangrijkste stappen om je voor te bereiden op de Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG

  De Autoriteit Persoonsgegevens heeft de 10 belangrijkste stappen ter voorbereiding op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of GPDR op een rijtje gezet. Zo kunnen organisaties zich beter voorbereiden op de [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  De aangifteperiode IB voor belastingjaar 2017 is weer begonnen lees hier 10 aandachtspunten

  De aangifteperiode IB voor belastingjaar 2017 is weer begonnen, wat hebben we nodig zodat wij voor je aan de slag kunnen? Lees hier de 10 belangrijkste aandachtspunten. 1. Onderlinge verdeling [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  Parkeren en dan treintje rijden om gratis naar buiten te glippen wordt zo wel heel erg duur

  Denk je dat er midden in de nacht toch niemand kijkt bij het naar buiten rijden uit de parkeergarage dus je waagt de gok, je rijdt vlak achter je voorganger. [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  Belangrijkste belastingwijzigingen per 1 januari 2018

  Het ministerie van Financiën geeft online een overzicht van de belangrijkste belastingwijzigingen per 1 januari 2018. Het gaat om wijzigingen op het gebied van de inkomstenbelasting, loonbelasting, schenk- en erfbelasting, belastingen op milieugrondslag, autobelastingen, vennootschapsbelasting, btw en accijns. Hierna treft u een overzicht aan van een aantal van de belangrijkste wijzigingen, het volledige overzicht vindt u via onze website.

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  Waar moet een goede rittenadministratie aan voldoen

  Wanneer je de zakelijke auto niet voor privédoeleinden wil gebruiken, is er de mogelijkheid om bij de Belastingdienst een ‘Verklaring geen privégebruik auto’ aan te vragen. Lees hier meer over hoe je precies een sluitende rittenadministratie moet bijhouden.

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  Teruggave door oninbare vordering

  Vanaf 1 januari 2018 is het eenvoudiger om BTW terug te vragen over zogenaamde ‘oninbare vorderingen’. Vorderingen die één jaar na het verstrijken van de uiterlijke betaaltermijn nog niet zijn betaald worden aangemerkt als oninbaar. Dit houdt een formele versoepeling in van de oude procedure. Waar eerst de BTW via een apart verzoek bij de Belastingdienst moest worden teruggevraagd, kan dit nu bij de reguliere aangifte en kan dit worden teruggevraagd zodra de vordering ouder dan een jaar is. Indien de vordering alsnog (gedeeltelijk) wordt voldaan moet wel weer de daarover verschuldigde omzetbelasting worden afgedragen.

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  De 15 Verschillen tussen Beschermingsbewind en WSNP Bewind

  In de schuldhulpverlening wordt vaak gesproken over “bewindvoering”. Soms wordt er gesproken over “beschermingsbewind” en andere keren over “WSNP-bewind”. Er zijn inderdaad 2 vormen van bewindvoering: WSNP-bewind (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) en Beschermingsbewind. Alle twee worden uitgevoerd door een professional die zich “bewindvoerder” noemt. Dit kan tot heel veel verwarring leiden.

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  Download hier het nieuwe handboek loonheffingen

  In deze uitgave zijn de wijzigingen tot en met 30 september 2017 verwerkt.

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  Download hier het nieuwe Handboek Ondernemen voor startende en kleine ondernemers

  De Belastingdienst heeft het ‘Handboek Ondernemen 2017’ gepubliceerd. Het handboek is voor iedereen die een onderneming wil starten of al een onderneming heeft, en zelf zijn administratie doet.

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  Digitaal procederen: dagvaarding wordt oproepingsbericht

  De dagvaarding, de oproep om bij de rechter te verschijnen, bestaat per ingang van 1 september bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland niet meer bij civiele vorderingszaken met een belang vanaf 25.000 euro. Vanaf die datum is het bij die 2 rechtbanken in deze zaken verplicht digitaal een rechtszaak te starten en te voeren. Bij civiele vorderingszaken vanaf 25.000 euro is het verplicht een advocaat in te schakelen. De dagvaarding wordt in deze zaken vervangen door het ‘oproepingsbericht’.

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  Welke gegevens moeten er op een factuur staan?

  In bepaalde situaties bent u verplicht een factuur uit te reiken, geldt deze verplichting voor u? Dan vermeldt u op uw facturen altijd de volgende basisgegevens. Weet u wat de basisgegevens zijn die op uw factuur moet staan? Lees hier ons artikel.

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  Vaak denkt het MKB dat het zich niet loont om een kleine vordering uit handen te geven

  Vaak denkt het MKB dat het zich niet loont om een kleine vordering uit handen te geven. Voor de in te dienen vordering geldt echter geen minimum bedrag. Meerdere kleine facturen samen zijn immers ook een behoorlijke schadepost.

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  Knopen doorgehakt over btw-heffing privégebruik auto

  De Hoge Raad heeft vandaag, op 21 april, uitspraak gedaan in de 4 proefprocedures over de heffing van omzetbelasting voor het privégebruik van de auto van de zaak.

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  Onrechtmatige daad en schending van het auteursrecht

  Onrechtmatige daad, inbreuk auteursrecht, publicatie foto zonder toestemming van maker, ontbreken van naamsvermelding, schade, geleden verlies en gederfde licentievergoeding, tarieven Stichting Foto Anoniem, vergoeding werkelijke proceskosten, artikel 1019 Rv

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  Pakket Belastingplan 2017: Doorgaan op de ingeslagen weg

  Inkomstenbelasting Schijven, tarieven en heffingskortingen box 1: Inkomen uit werk en woning Het gecombineerde tarief (IB en PH) in de 1e schijf blijft gelijk. In de 2e en 3e schijf stijgt het tarief met 0,40%. [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  Huurkosten aftrekbaar voor thuiswerkende zelfstandige

  Zelfstandigen mogen de huur van hun woonhuis blijven opvoeren als aftrekpost. Staatssecretaris Wiebes ziet in een uitspraak van de Hoge Raad geen aanleiding om de wet aan te passen. De Hoge Raad oordeelde dat een [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  Ik wilde slagen voor het CBR-examen

  Verslag van een rechtszitting; Op de rol: 'Ik wilde slagen voor het CBR-examen' De schrijver dezes zakte eind jaren 80 4 keer voor zijn theorie-examen. Wij zaten in een klas en keken naar een scherm. [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  Dienstbetrekking eindigt niet door huwelijk werkgever – werknemer

  De Centrale Raad van Beroep (CRvB) verklaart dat er sprake was van een gezagsverhouding tussen een echtgenote en de onderneming/haar man, en dus van een arbeidsovereenkomst. Een vrouw is vanaf 29 mei 2000 werkzaam als [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  Miljoenen uitspraken uit Europese landen nu online doorzoekbaar

  Het is sinds kort mogelijk om online te zoeken in ruim 4 miljoen nationale en Europese uitspraken die voorzien zijn van een European Case Law Identifier (ECLI). Door deze nieuwe zoekmachine wordt rechtspraak over de [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 17-02-1995, NJ 1996, 471 Mr Mulder qq CLBN

  Casus Connection Technology BV (hierna: 'Connection') heeft zich in het kader van kredietverlening door Credit Lyonnais Bank Nederland (hierna: 'CLBN') onder meer verplicht haar bestaande en toekomstige vorderingen op derden aan de Bank te verpanden. [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 22-05-1992, NJ 1992, 526 Bosselaar Interniber

  Casus Fw art. 42 (nieuw en oud), 43 (oud) Faillissementspauliana. Benadeling schuldeisers. Vermogen gefailleerde per saldo niet verminderd. Verweerster in cassatie Interniber handelt in caravans; op 12 nov. 1984 heeft zij Montana Caravan BV opgericht [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 17-02-1978, NJ 1978, 577 Landgoed Kraaijbeek

  Rechtsvraag Brandverzekering naar herbouwwaarde zonder verplichting tot herbouw. Is de verzekeraar gehouden naar herbouwwaarde af te rekenen, wanneer de verzekerde niet herbouwt? Essentie In het cassatiemiddel wordt terecht niet aangevoerd dat het zgn. indemniteitsbeginsel - [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 12-08-2005, RvdW 2005, 92 Groenemeijer Payroll

  Essentie In de lagere rechtspraak en in de literatuur is de laatste jaren veelvuldig gedebatteerd over de vraag in hoeverre een schuldeiser door de schuldenaar gedwongen kan worden medewerking te verlenen aan een buitengerechtelijke schuldeisersakkoord. [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 22-04-2005, RvdW 2005, 62 Reuser qq Postbank

  Casus Gelegde beslagen vervallen indien de beslagene failleert, zo bepaalt artikel 33 Faillissementswet. Toch betekent dat niet dat daarmee alle rechtsgevolgen van de beslaglegging worden tenietgedaan. In deze zaak was ten laste van een rekeninghouder [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 31-03-1989, NJ 1990, 1 Vis qq NMB

  Casus Een girale betaling wordt voltooid door de bijschrijving op de rekening van de schuldeiser. In dit arrest ging het om een girale betaling door de schuldenaar verricht vóór de dag van de faillietverklaring en [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 22-04-1994, NJ 1994,624 taxusstruik

  Casus Broen en Hulsbosch zijn buren. De tuin van Broen grenst aan één zijde aan een weiland van Hulsbosch. Dit weiland is omheind: de omheining is voorzien van een afrastering van gaas. In de tuin [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 04-01-1991, NJ 1991, 608 Van Dale Romme

  Casus Romme die als hobby beoefent het oplossen van onder meer kruiswoordpuzzels en cryptogrammen en het maken van anagrammen, heeft al deze trefwoorden (tezamen met naar zijn zeggen nog enige duizenden woorden die hij van [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 12-05-2000, NJ 2001, 300 Jansen Jansen (verhuizing)

  Casus In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan: (i) Op 10 mei 1994 heeft Wendy haar zuster Monique op haar verzoek geholpen met het inrichten van haar nieuwe woning. (ii) Deze woning is gelegen [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 03-01-1964, NJ 1965, 16 Tante Bertha

  Casus Tante Bertha had in 1949 een huis met erf verkocht aan een neef met bepaling dat betaling en transport zouden plaats vinden vóór of op 1 januari 1970, terwijl de koper bij eerder overlijden [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 22-02-2002, NJ 2002, 240 Kindertaxi

  Casus Op 9 april 1992 komt de vijfjarige dochter van verweerster bij een verkeersongeval om het leven. Zij reed op haar fietsje op het woonerf en werd daarbij aangereden door een achteruit rijdende taxibus. Deze [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 03-04-1987, NJ 1988, 275 L & L Drenth

  Casus In dit arrest ging het om een vordering tot vergoeding van letselschade (van Drenth) die het gevolg was van een verkeersfout van een automobilist die bij L & L tegen aansprakelijkheid was verzekerd. In [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 10-02-1978, NJ 1979, 338 De nieuwe Matex

  Casus Murochem B.V., handelaar in olieproducten, heeft een kredietovereenkomst met de First National City Bank. Tot zekerheid voor het te verstrekken krediet draagt Murochem aan de bank in fiduciaire eigendom over haar volledige voorraad vloeistoffen. [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 02-04-1976, NJ 1976, 450 Modehuis Nolly

  Casus De man en de vrouw zijn op 9 november 1948 buiten elke gemeenschap van goederen met elkaar gehuwd. De vrouw heeft ingevolge de huwelijkse voorwaarden het beheer over haar roerende en onroerende zaken en [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 08-06-1973, NJ 1974, 346 Nationaal Grondbezit Kamphuis

  Casus Nationaal grondbezit - de aanbesteder - heeft een werk in Malden aanbesteed aan Kerstens - de aannemer. Kamphuis - de leverancier - heeft bouwmaterialen, stenen en klinkers verkocht aan de aannemer en heeft ze [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 12-01-1968, AA 1968, 144 Teixeira de Mattos

  Casus Mulder en Peijnenburg hadden certificaten Nillmij aan Teixeira in open bewaargeving gegeven, te weten Mulder 1 certificaat en Peijnenburg 3 certificaten. Volgens de tot 1 januari 1966 op de rechtsverhouding tussen pp. toepasselijke Algemene [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 19-05-1995, NJ 1996, 119 Keereweer qq Sogelease

  Casus 'Sale and leaseback' houdt in dat de lessee de betreffende goederen overdraagt aan de leasemaatschappij, die de goederen vervolgens 'terugleast' aan de lessee. Het fiduciaverbod van art. 3:84 lid 3 BW verbiedt overdracht tot [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 02-12-1937, NJ 1938, 353 Lentse schutting

  Casus Er bestaat een ruzie tussen twee buren, waarop een van de twee een schutting van 2 meter hoog op de erfafscheiding plaatst, De andere buurvrouw is het hier absoluut niet mee eens en stapt [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 02-04-1937, NJ 1937, 639 Berg en Dalse watertoren II

  Essentie Deze uitspraak van de Hoge Raad borduurt voort op een eerdere uitspraak in deze zaak! De zaak werd vervolgens terugverwezen naar het hof. Het hof oordeelde echter, na terugverwijzing door de Hoge Raad, dat [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 13-03-1936, NJ 1936, 415 Berg en Dalse watertoren I

  Casus Dit arrest van de Hoge Raad vloeit voort uit een burenruzie tussen de heren Van Stolk en Van der Goes. Van Stolk had een uitweg naar de Holleweg via een voetpad, dat ze beiden [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 16-03-1976, NJ 1973, 74 Stikke Trui

  Casus De vereniging tot behoud van natuurmonumenten was voornemens, een haar toebehorende zandafgraving ter beschikking te stellen als stortplaats voor huis- en containervuil, afkomstig van de Agglomerratie Arnhem. Twee leden van de vereniging, die nabij [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 30-01-1914, Krul

  Rechtsvraag Komt de eigenaar van een goed een vordering wegens onrechtmatig handelen toe, wanneer een ander door zijn gedragingen weliswaar de eigenaar niet in diens eigendom materiële schade toebrengt, maar hem wel het genot van [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 21-02-1997, NJ 1999, 145 Wrongful Birth

  Casus In deze zaak vorderen de ouders een schadevergoeding omdat ze menen dat het kind ten onrecht is geboren omdat de vrouw gesteriliseerd was door de eileider door middel van een ringetje af te knellen. [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 22-10-1999, NJ 2000, 159 Koolhaas Rockwool

  Essentie Productaansprakelijkheid: art. 1401 (oud) BW en art. 6:162 BW: zorgvuldig fabrikant; halfproducten en eindproducten; onderzoekplicht; informatieplicht. Het in het verkeer brengen van een product dat schade veroorzaakt bij normaal gebruik voor het doel waarvoor [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 01-10-1999, NJ 2000, 207 Geurtzen Kampstaal

  Casus Kampstaal (onderaannemer) beroept zich tegenover Geurtzen (aannemer) op de exoneratie van art. 13 der Metaalunievoorwaarden. Op de in april 1993 door Kampstaal uitgebrachte offerte staat vermeld dat op al haar overeenkomsten de Metaalunievoorwaarden van [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 19-09-1997, NJ 1998, 6 Assoud Nationale Sporttotalisator

  Essentie Voorop moet worden gesteld dat de in de derde afdeling van de vijfde titel van Boek 6 BW neergelegde regeling betreffende algemene voorwaarden ertoe strekt de rechterlijke controle op de inhoud van zodanige voorwaarden [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 14-06-2002, NJ 2003, 112 Bramer Hofman Beheer

  Casus Algemene voorwaarden; samenloop regeling inzake onredelijk bezwarend beding met die inzake beperkende werking redelijkheid en billijkheid. Essentie Dat de rechtsgevolgen van de bepaling van art. 6:233 sub a BW inzake onredelijk bezwarende bedingen en [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 17-04-1970, NJ 1971, 89 Grensoverschrijdende garage

  Casus Kuipers had op zijn perceel een garage gebouwd die, naar later bleek, over de gehele diepte van ongeveer zes meter de grens met het naastgelegen perceel van De Jongh met circa 70 centimeter overschreed. [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 14-06-1996, NJ 1997, 481 De Ruiterij MBO

  Essentie Het Ruiterij-arrest geeft nadere invulling aan de geciteerde zinsnede van Valburg/Plas. De Hoge Raad overweegt (r.o. 3.6, 2e al.) dat gerechtvaardigd vertrouwen van een belanghebbende partij in de totstandkoming van een overeenkomst "niet onder [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 06-05-1926, NJ 1926, 721 Vas Dias Salters

  Essentie Toedoen-vereiste: achterman/onbevoegde vertegenwoordiging. De achterman, pseudo-vertegenwoordigde, kan niet gebonden raken door het enkele optreden van de persoon die zich voordoet als zijn vertegenwoordiger. De onbevoegde persoon bindt de pseudo-vertegenwoordigde slechts als de schijn van [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 03-03-1905, W8191 Blaauboer Berlips

  Casus De gebroeders Berlips hadden bij openbare veiling op 8 augustus 1881 een aantal bouwpercelen verkocht, waarop vervolgens woningen werden gebouwd. Bij de veilingakte hadden de gebroeders Berlips zich verplicht om op het terrein gelegen [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 20-09-2002, NJ 2004, 171 Van der Wal Duinstra

  Casus Duinstra is eigenaar van een boot welke wordt gestolen, Duinstra doet aangifte. De boot wordt teruggevonden in de loods van Van der Wal. De boot is door de dief in bewaring gegeven bij Van [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  Vzr Rb Almelo 10-03-2004, LJN AO5654, 62691 KGZA 50 Brommobiel

  Casus Eiser heeft bij gedaagde op 25 april 2002 een nieuwe brommobiel gekocht voor een bedrag van € 12.375,-. Dit voertuig heeft vanaf de dag van de aankoop gebreken gehad. Gedaagde heeft enkele gebreken hersteld, [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 12-06-1970, NJ 1971, 203 Philippens Omsa

  Rechtsvraag Wanneer is men te goeder trouw ex art. 7:42 BW ten aanzien van het recht van reclame ex art. 7:39 BW? Essentie De enkele omstandigheid dat de derde-verkrijger (C) op de hoogte is van [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 23-09-1994, NJ 1996, 461 Kas Associatie Drying

  Casus Drying, Soundy en Effectenkantoor zijn deelgenoten in het door Kas-Associatie aangehouden verzameldepot van effecten RCMA (voluit: NV Rubber Cultuur Maatschappij Amsterdam). Directeur van Effectenkantoor was P. van Loosbroek, aan wie door Drying en door [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 13-05-2005, RvdW 2005, 72 Baby XL Amstel Lease Maatschappij

  Casus In deze zaak hadden partijen een huurovereenkomst gesloten met betrekking tot computerapparatuur. Hierin was een beding opgenomen op grond waarvan de verhuurder ingeval van surseance van betaling van de huurder het recht had de [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 25-03-2005, RvdW 2005, 49 Gemeente Bedum Huizingh

  Casus Uit een benzinetank op het bij Huizingh in gebruik zijnde perceel stroomt een hoeveelheid benzine naar het naastgelegen aan De Vries toebehorende perceel. De Gemeente, gewaarschuwd door De Vries, saneert de bodem. Voor de [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 11-03-2005, JOR 2005, 169 Idee 2 Project Furniture

  Casus In zijn arrest van 11 maart 2005 heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over de vraag in hoeverre wetenschap van een handelsagent kan worden toegerekend aan de onderneming die door de agent wordt vertegenwoordigd. [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 04-03-2005, RvdW 2005, 36 Esso Alberts en Bartol

  Casus P. Jager was eigenaar van een perceel waarop tot 1974 door Esso een benzinestation werd geëxploiteerd. Het perceel is vervolgens tweemaal verkocht. De eerste koper heeft na verkrijging van een bouwvergunning een woning op [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 11-03-2005, RvdW 2005, 39 Rabobank Stormpolder cs

  Casus Bij derdenbeslag wordt een vordering getroffen tot zekerheid waarvan een zakelijk zekerheidsrecht is verstrekt, in dit geval hypotheek. Rechtsvraag Kan de beslaglegger het hypotheekrecht uitoefenen? Essentie De Hoge Raad beantwoordt deze vraag bevestigend. Bij [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 04-11-1988, NJ 1988, 244 Shell Van Dooren

  Casus Shell laat aan een pomphouder een dwangsom opleggen bij overtreding van (o.a. veiligheids-) voorschriften. Zo vulde hij bijv. ongekeurde Butaanflessen met Propaan. Shell vreesde ook dat haar goede naam hierdoor in opspraak zou kunnen [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 16-10-1987, NJ 1988, 850 Driessen Van Gelder

  Casus Van Gelder heeft bij Driessen zijn zending van juwelen voor f 100.000,- per zending verzekerd. Nu heeft Van Gelder de opdracht aan Driessen gegeven dit bedrag te verhogen tot f 200.000,- per zending. Driessen [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 12-04-1985, NJ 1985, 867 Holland Korstanje

  Casus Dubbele verzekering. Art. 277 K niet van toepassing op aansprakelijkheidsverzekering. Korstanje is jegens een derde aansprakelijk voor de schade door deze geleden als gevolg van een aanrijding die Korstanje als door de eigenaar gemachtigd [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  Ben. Gerechtshof 05-10-1982, NJ 1984, 72 Juicy Fruit

  Casus Wrigley stelt als rechthebbende op het merk ' Juicy Fruit' dat het bedrijf Benzon een merk ( 'Juicy') gebruikt dat overeenstemt met haar merk in de zin van art. 13 onder A eerste lid [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 06-11-1981, 1982, 567 Bloedprik

  Casus Grove onzorgvuldigheid Ten behoeve van een onderzoek naar eventuele bloedarmoede is op een dag bloed afgenomen van de 15-jarige Pascale. Na het bloed afnemen zit zij een tijdje op een stoel. Als ze dan [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 07-12-1979, NJ 1980, 290 Slooppand

  Casus Dwaling Een eigenaar van een pand in Den Haag verklaart zich schriftelijk bereid om het pand aan de gemeente te verkopen. In deze akte wordt de gemeente het alleenrecht gegeven om het pand te [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 17-02-1978, NJ 1978, 577 Landgoed Kraaijbeek

  Casus Brandverzekering naar herbouwwaarde zonder verplichting tot herbouw. Rechtsvraag Is de verzekeraar gehouden naar herbouwwaarde af te rekenen, wanneer de verzekerde niet herbouwt? Essentie In het cassatiemiddel wordt terecht niet aangevoerd dat het zgn. indemniteitsbeginsel [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 13-12-1968, NJ 1969, 174 Cadex AEH

  Casus Aansprakelijkheid voor gebruikte zaken. Het bedrijf AEH geeft aan Hessing de opdracht om de fabriekshal een schoonmaakbeurt te geven. Het bedrijf geeft daarbij aan dat Hessing maar zelf moet weten welk middel hij voor [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 30-11-1945, NJ 1946, 62 De Visser Harms

  Casus Na het overlijden van dhr. Harms ontstaat onenigheid over de erfenis tussen zijn kinderen en mevrouw Harms III. Dhr. Harms had namelijk een levensverzekering voor zijn vrouw afgesloten en had bij zijn werkgever gebruik [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 14-04-1950, NJ 1951, 17 Röntgenstralen

  Casus Grove schuld bij wanprestatie en exoneratie. Een twintigjarig fabrieksmeisje had zich in 1930 bij haar ziekenfonds gemeld met de klacht van overtollige gezichtsbeharing en werd doorverwezen naar een röntgenoloog. De laatste had op een [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 27-01-1948, NJ 1948, 197 Vroom & Dreesman

  Casus Een chef van de meubelafdeling van een V&D-filiaal had een ameublement verkocht voor een prijs die Fl 25,-- hoger lag dan volgens de toenmalige Prijsopdrijvings- en Hamsterwet 1939 geoorloofd was en wel om nadeel [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 24-03-1995, NJ 1996, 158 Crediteurenbelangen Hollanders Rabobank

  Casus Hollanders Kuikenbroederij (B.V.) en Hollanders Pluimvee (B.V.) zijn op 29 mei 1985 beide in staat van faillissement verklaard. Hollanders Kuikenbroederij hield zich bezig met het uitbroeden van eieren, alwaar Hollanders Pluimvee en Hollanders Kuikenbroederij [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 14-10-1994, NJ 1995, 447 Spaarbank Rivierenland Gispen

  Essentie De Hoge Raad oordeelt in dit arrest dat in het wettelijke stelsel met betrekking tot de overdracht van vorderingen op naam het vereiste ligt besloten dat de vordering ten tijde van de levering in [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 16-06-1995, NJ 1996, 508 Ontvanger Rabobank IJmuiden

  Essentie De omstandigheid dat op het tijdstip van het opmaken van de akte het nog de vraag is of de vordering zal ontstaan, respectievelijk hoe groot deze vordering zal zijn, sluit voldoende bepaaldheid niet uit.

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 20-06-1997, NJ 1998, 362 Wagemakers qq Rabobank Roosendaal

  Essentie De constatering achteraf dat de cessieakte (of een computerlijst waarnaar de akte verwijst) kennelijk een verkeerde aanduiding van de vordering of haar schuldenaar bevat, betekent nog niet noodzakelijkerwijs dat de cessie is mislukt. Ondanks [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 19-09-1997, NJ 1998, 689 Verhagen qq INB

  Essentie De constatering achteraf dat de cessieakte (of een computerlijst waarnaar de akte verwijst) kennelijk een verkeerde aanduiding van de vordering of haar schuldenaar bevat, betekent nog niet noodzakelijkerwijs dat de cessie is mislukt. Ondanks [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 15-11-1991, NJ 1993, 316 Depex Curatoren Bergel cs

  Casus Depex heeft aan Bergel verkocht en geleverd diverse installaties, waaronder een waterdistillatie-inrichting. Depex heeft hierover een eigendomsvoorbehoud gemaakt totdat Bergel het volledige bedrag heeft betaald. Bergel heeft dit erkend. Op 6 april 1988 is [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 22-11-1974, NJ 1975, 149 Broodbezorger

  Casus De Nederlandse standaard wordt gevormd door het Broodbezorger-arrest. Op 27 maart 1970 struikelde broodbezorger De Coninck met een grote bakkersmand aan de arm over een touwtje. Dit touwtje hing op enkele decimeters hoogte boven [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 04-10-2002, JOL 2002, C00-263 Ondergronds Reservoir

  Casus De familie Stok heeft een garagebedrijf, in verband met de exploitatie van dit bedrijf heeft Stok op eens anders erf, erf nr. 31,een erfdienstbaarheid gevestigd ten behoeve van erf nr. 38 tot het hebben [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 01-05-1987, NJ 1988, 852 Lease Plan Nederland IBM

  Casus Door IBM waren onder eigendomsvoorbehoud computers geleverd die door de verkrijger (Computer Hardware Corporation Holland) waren verhuurd en vervolgens longa manu aan een derde (LPN) waren geleverd. Rechtsvraag Is in casu sprake van bezitsverschaffing? [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 18-09-1987, NJ 1988, 983 Berg De Bary

  Essentie Ook een middellijk houder - iemand die zelf het bezit niet heeft terwijl iemand anders de zaak voor hem houdt - kan longa manu het bezit van de zaak verschaffen aan een derde door [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 20-10-2002, C01 004 Software verpanding

  Essentie 1. Bij de uitleg van de titel die aan de akte tot vestiging van het pandrecht ten grondslag ligt art. 3:236 lid 2 BW jo art. 2 lid 2 Auteurswet 1912, dient de Haviltex [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  Rijdende Rechter 05-01-2000, S7-213 Riooloverlast

  Casus In 1996 heeft Sopron als projectontwikkelaar een drietal woningen gerealiseerd. Paulussen heeft een van die woningen door middel van een koop-/aanneemovereenkomst in eigendom verkregen. Het perceel waarop deze drie woningen werden gebouwd behoorde oorspronkelijk [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 14-11-1997, NJ 1998, 147 Uitslag Wolterink, gestolen caravan

  Casus Uitslag heeft een gestolen caravan gekocht van Wolterink. Wolterink had deze caravan daarvóór gekocht van Koster. Koster exploiteerde een onderneming die handel dreef in tweedehands caravans. Zij deed dit op een bedrijfsterrein, alwaar zij [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 31-10-1997, NJ 1998, 97 Portacabin

  Casus De onderhavige procedure betreft de "Portacabin" die was geplaatst op het aan Buys in eigendom toebehorende perceel met bedrijfsgebouw, waarop een hypotheek was gevestigd ten behoeve van verweerster in cassatie, de Rabobank. In dit [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 20-11-1981, NJ 1982, 517 Holleman De Klerk

  Essentie De Hoge Raad overwoog in dit arrest dat 'aan het in het handelsverkeer tussen ondernemingen bedingen van toepasselijkheid van algemene voorwaarden geen andere eisen (behoren te) worden gesteld dan in het algemeen gelden voor [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 09-12-1977, NJ 1978, 187 Towel Jansen

  Casus De ondertekenaar van een contract heeft de toepasselijkheid van de voorwaarden niet aanvaard, omdat zij bij de onderhandelingen niet ter sprake zijn gekomen. Bovendien kon ondertekenaar de verwijzing naar de voorwaarden niet lezen, omdat [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 17-11-1967, NJ 1968, 42 Pos Van den Bosch

  Casus Gerrit Brouwer woonde met twee ongetrouwde zusters op een hem in eigendom toebehorende boerderij in Baambrugge. In 1954 verpachtte hij aan Van den Bosch enige percelen weiland. Op verzoek van Van den Bosch werd [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 30-01-1959, 548 Quint Te Poel

  Casus Quint was met Hubertus te Poel op 14 maart 1951 (de broer van de verweerder in casu Heinrich te Poel) overeengekomen dat hij onder meer twee winkelhuizen zou bouwen op een terrein in de [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 14-11-1924, NJ 1925, 91 Bontelman

  Essentie De verkoper die zijn wederpartij tot nakoming aanspreekt voor de Engelse rechter en het onderspit delft omdat deze de overeenkomst nietig acht wegens strijd met de goede zeden, handelt in strijd met de redelijkheid [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  Hof ‘s-Gravenhage 06-07-2004, 03-1463 HCC Dell Computer BV

  Casus HCC is een vereniging die als doel heeft haar leden een maximale ondersteuning te bieden bij het verwerven van computer hard,-en -software, de daarbij horende documentatie, het programmeren en gebruiken van computers, etc. Hierdoor [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 12-03-1926, NJ 1927, 777 Goudse Bouwmeester

  Casus Aannemer Bergeijk overhandigd 35.000 gulden in steekpenningen aan de bouwmeester van Gouda in de hoop dat de interessante bouwprojecten aan Bergeijk zullen worden opgedragen. Het gemeentebestuur komt hier achter en zegt tegen de bouwmeester [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 10-04-1998, NJ 1998, 666 Offringa Vinck & Van Rosberg

  Essentie Het enkele feit dat de ene partij haar onderzoek plicht naar bepaalde relevante gegevens verzaakt, sluit niet uit dat de andere partij ten aanzien van diezelfde gegevens een mededelingsplicht heeft. Vooropgesteld moet worden dat, [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 21-12-1990, NJ 1991, 251 Geest Nederhof

  Essentie Wanneer een partij zwijgt waar zij had moeten spreken, zij er in het algemeen geen beroep op kan doen dat de dwalende partij een onderzoek plicht heeft geschonden en de dwaling mitsdien aan zichzelf [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  Hof A’dam 11-09-2003, C02-00986, AK3432 Traveljet Vacation Shop

  Casus Geïntimeerde heeft accommodatie overeenkomst gesloten met TVS voor 2 jaar & 11 maanden. Hij heft nu recht op 6 vooraf betaalde vakanties van elk 1 week voor een bedrag van fl. 8900,-. Er moest [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 01-07-1983, NJ 1984, 149 Herzfeld/Groen

  Casus Groen huurt van Herzfeld. De huurovereenkomst wordt ontbonden, maar Groen heeft nog geen andere woning kunnen vinden. Herzfeld biedt dan aan dat Groen nog een tijdje in de woning mag blijven zitten. Echter zoekt [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 29-04-1994, NJ 1995, 269 Nietigheid appeldagvaarding

  Essentie Een binnen de appeltermijn aan de eigen procureur in de vorige instantie van de appellant uitgebracht exploit heeft te gelden als een exploit dat is uitgebracht. Dit exploit moet worden aangemerkt als (appel)dagvaarding die [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  Rechtbank Den Haag 18-02-2004, NJF 2004, 247 Obscuur libel

  Essentie 3.1 Het verweer van het Haags Juristen College komt neer op een beroep op nietigheid van de dagvaarding. Dat beroep slaagt. 3.2 Uit de daagvaarding wordt absoluut niet duidelijk wat er mis was met [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 01-05-1998, NJ 1999, 653 Akte niet-dienen

  Casus In deze zaak was de memorie van grieven in appel niet tijdig genomen als gevolg van een misverstand (de memorie was terechtgekomen in de kast van de vaste rolwaarneemster bij de rechtbank, in plaats [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  Rechtbank Maastricht 03-01-2003, JBPr 2003, 50 Akte niet-dienen

  Casus Gedaagden hebben verzuimd tijdig van antwoord te dienen en hebben evenmin conform het bepaalde in het Landelijk reglement voor de civiele rol van de kantongerechten hiervoor uitstel gevraagd. De rolrechter heeft daarom beslist dat [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  Gerechtshof Amsterdam 07-06-2001, JBPr 2003, 45 Akte niet-dienen

  Casus Oorspronkelijk gedaagden, althans appellanten, hebben in eerste aanleg niet tijdig van antwoord gediend en hebben evenmin (op de voet van de bepalingen van het Landelijk reglement voor de civiel rol bij de rechtbanken) hiervoor [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 01-03-1985, NJ 1986, 173 Maas II

  Casus Sommige personen hebben uit hoofde van hun beroep of ambt een geheimhoudingsplicht, neergelegd in gedragsregels of wet. Gewezen kan worden op bijvoorbeeld de Gedragsregels voor advocaten en de Wet op het Notarisambt. Om deze [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 14-12-2001, NJ 2002, 73 D Ruitersportcentrum cs

  Casus Op 22 september 1993 is brand ontstaan in de manege van het Ruitersportcentrum Terwinselen. Bij een verhoor door politieambtenaren op 1 oktober 1993 heeft eiser, die toen 12 jaar oud was en verstandelijk gehandicapt, [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 27-04-2001, NJ 2001, 421 L. Wennekes Lederwaren

  Casus L. was sedert 10 juli 1978 in dienst van (de rechtsvoorganger van) Wennekes Lederwaren Den Haag B.V. in de functie van verkoopster. L. had een chef (T.) en twee collega's. Deze chef is op [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 23-10-1992, NJ 1999, 813 Centraal Ziekenfonds/Van der Velden

  Casus Op 13 oktober 1985 vindt 's nachts om 3.30 uur te St. Oedenrode een ernstig verkeersongeval plaats: Van der Velden raakt na het passeren van een ruime S-bocht de controle over de door haar [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 15-11-2002, JBPr 2003, 6 Recht op pleidooi

  Essentie Het ANP heeft in beginsel recht om zijn standpunt bij pleidooi toe te lichten. Dit verzoek kan slechts bij uitzonderlijke gevallen worden afgewezen. Voor toewijzing is noodzakelijk dat van de zijde van de wederpartij [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 05-10-2001, NJ 2002, 514 Recht op pleidooi

  Essentie De HR stelt dat het uitgangspunt is dat men ook in hoger beroep het recht om te pleiten heeft. Hiervan mag slechts in zeer uitzonderlijke gevallen van mogen worden afgeweken. Ingeval de wederpartij bezwaar [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 29-11-2002, JBPr 2003, 22 Hoor en wederhoor

  Essentie De HR bepaalde in dit arrest dat de rechter in een civiele procedure als uitgangspunt dient te nemen dat hij slechts mag beslissen aan de hand van de stukken waarvan en waarover partijen voldoende [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 19-10-2001, NJ 2001, 653 Goede procesorde

  Essentie De HR bepaalt hier dat er sprake is van strijd met de goede procesorde indien met de zuivering van het verstek nodeloos is gewacht om op deze wijze het evenwicht in de procedure te [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  EHRM 06-04-2000, NJB p. 1244 Redelijke termijn, 6 EVRM

  Casus In casu duurt de procedure inmiddels 17 jaar en 6 maanden en is nog steeds aanhangig. Rechtsvraag Is er in casu sprake van strijd met art. 6 EVRM? Essentie Het EHRM bepaalt dat hier [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 25-02-2000, NJ 2000, 509 Toegang tot de rechter, 6 EVRM

  Casus Hier werd de huurder pas bekend met het verstekvonnis op de dag dat met de daadwerkelijke tenuitvoerlegging ervan was begonnen en dat hij ingevolge de wettelijke regeling nog geen vierentwintig uur de tijd had [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 15-03-1996, NJ 1997, 341 Recht op pleidooi, 6 EVRM

  Essentie Mede de aan art. 6 EVRM ontleende, fundamentele beginselen van procesrecht brengen met zich mee dat een procespartij, die daarom verzoekt de gelegenheid hoort te hebben haar standpunt mondeling en ten overstaan van een [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 29-09-1995, NJ 1997, 340 Recht op pleidooi

  Essentie De HR is krachtens art. 419 lid 3 gebonden aan de vaststelling van de rechtbank dat nadat één der partijen had verzocht om te worden toegelaten tot pleidooien, de zaak ter beslissing op dit [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 14-06-2002, NJ 2002, 395 Incasso kort geding

  Essentie Het uitgangspunt dat er in het algemeen slechts plaats is voor de toewijzing van een geldvordering bij voorraad in een kort geding, indien gegarandeerd kan worden dat het toegewezen bedrag aan de gedaagde wordt [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 22-12-1989, NJ 1990, 434 Kort geding en dwangsom

  Essentie De HR bepaalde hier dat de verschuldigdheid van verbeurde dwangsommen op grond van het niet voldoen aan een in kort geding gegeven rechterlijk bevel, niet wordt opgeheven door een oordeel in de bodemprocedure dat [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 15-05-1998 NJ 1999 569 Verhouding kortgeding bodemprocedure

  Essentie De HR bepaalt hier dat het hof juist heeft geoordeeld over de geldigheid van het verbod in kort geding. Het hof bepaalde dat het verbod geldig bleef, omdat de rechter een oordeel geeft dat [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  Ktg 08-09-1997 JAR 1997 252 Combinatie verzoekschrift- en dagvaardingsprocedure

  Essentie De Kantonrechter bepaalt hier dat het mogelijk is dat een tegenverzoek, wat eigenlijk met een dagvaarding dient te worden ingeleid, wordt gedaan met een art. 7:685 BW-procedure, die wordt ingeleid met een verzoekschrift. Dit [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  Hof 18-06-2002 JBPr 2002 6 Herstelexploit

  Essentie Het Hof bepaalt hier dat het uitgangspunt moet zijn dat niet-tijdige inschrijving van de dagvaarding ten rolle leidt tot niet-ontvankelijkheid van de procespartij in het door haar ingestelde rechtsmiddel waarop de dagvaarding betrekking heeft. [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  Hof 29-04-1994 NJ 1995 269 Nietigheid van de appeldagvaarding

  Casus Staalbouw heeft binnen de appeltermijn een dagvaarding van EZH gekregen waarin men stelt in beroep te gaan tegen het vonnis. Echter treedt er een vergissing op bij de betekening van het exploot door de [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 17-11-1978 NJ 1979 140 IVA Queissen

  Casus Werkgever IVA sluit met werkneemster Queijssen een schriftelijke overeenkomst betreffende thuis te verrichten werkzaamheden als ponstypiste. Afgesproken wordt dat de werkzaamheden op projectbasis verricht worden. Vervolgens is werkneemster gedurende viereneenhalve maand op vrijwel elke [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 12-09-1986 NJ 1987 267 Westhoff Spronsen

  Casus Westhoff, sinds 1974 in dienst bij Spronsen als internationaal vrachtwagenchauffeur, zegt naar aanleiding van een incident tegen een aanwezige (Boers): "Ik pak mijn zooitje je bekijkt het maar, ik kom nooit meer terug". Hij [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 14-01-1983 NJ 1983 457 Hajziani Van Woerden

  Casus Hajziani (werknemer) heeft een door Van Woerden (werkgever) opgestelde verklaring ondertekend die de strekking had om aan de arbeidsovereenkomst een einde te maken. Hajziani (van buitenlandse komaf) was de Nederlandse taal niet voldoende machtig [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  HR 19 11 1974 NJ 1975 211 Hensel Seegers & Musters

  Casus In dit arrest dat betrekking had op een overspannen buschauffeur zegt de werknemer tijdens een woordenwisseling tegen zijn werkgever "ik zal morgen niet meer komen". De werknemer vat deze uitlating op als een ontslagneming. [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  Eerste Kamer steunt versterking aanpak faillissementsfraude

  De Eerste Kamer heeft vandaag met algemene stemmen twee wetsvoorstellen aanvaard van minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) die de bestrijding van faillissementsfraude versterken. De beide maatregelen, die naar verwachting op 1 juli 2016 [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  Verdachten gehoord in strafrechtelijke onderzoeken naar niet-melders van ongebruikelijke transacties

  Verdachten gehoord in strafrechtelijke onderzoeken naar niet-melders Verdachten gehoord in strafrechtelijke onderzoeken naar niet-melders van ongebruikelijke transacties. De FIOD en de Politie hebben in de afgelopen weken verdachten gehoord in zes strafrechtelijke onderzoeken naar het niet-melden van ongebruikelijke transacties dan wel het niet doen van verplicht cliëntenonderzoek.

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  Belastingdienst FIOD en Functioneel Parket bestrijden malafide belastingadviseurs

  De FIOD heeft afgelopen week verschillende doorzoekingen gedaan en twee verdachten aangehouden in 6 strafrechtelijke onderzoeken naar belastingfraude. De verdachten presenteerden zich als belastingadviseur. Zij hebben vermoedelijk voor hun klanten opzettelijk een groot aantal onjuiste [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  Verschuldigde BTW terecht nageheven door Belastingdienst

  De Hoge Raad oordeelt dat de op de facturen vermelde btw verschuldigd is op grond van art. 37 Wet OB 1968. Dat een belastbare handeling ontbreekt, is daarbij niet van belang. Belanghebbende, X bv, krijgt [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  Nieuwe Regels Ontslagrecht

  Vanaf 1 juli 2015 verandert het ontslagrecht. Het ontslagrecht is dan eenvoudiger, sneller en minder kostbaar voor werkgevers. De regels zijn eerlijker en meer gericht op het vinden van een nieuwe baan. Ontslagrecht per 1 [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  Checklist IB 2015

  Wij hebben meerdere gegevens van u nodig om de aangifte inkomstenbelasting 2015 voor u af te kunnen ronden, lees in deze checklist of u aan alles heeft gedacht.

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  Incassokosten direct verschuldigd na verstrijken termijn veertiendagenbrief

  DE Hoge Raad heeft bepaald dat een consument-schuldenaar direct incassokosten verschuldigd is als de termijn van de ’14-dagenbrief’ is verstreken. Het hoogste rechtscollege komt tot dit oordeel nadat een lagere rechter [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  Onderzoek Consumentenbond BelastingTelefoon

  DE Consumentenbond heeft in het najaar van 2015 onderzoek gedaan naar de fiscale kwaliteit van de beantwoording van vragen bij de BelastingTelefoon. Voor deze steekproef zijn tien verschillende, fiscale vragen gesteld [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  Belastingdienst en bibliotheken bieden digihulp

  DE Belastingdienst, de Koninklijke Bibliotheek en de Openbare Bibliotheken gaan samenwerken om mensen ondersteuning te bieden bij het digitaal zaken doen met de overheid. Alle 800 vestigingen van openbare bibliotheken in [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  Huurprijsbeleid Sociale Huurwoningen Gewijzigd

  Huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 is per 16 februari 2016 vastgesteld. Verhuurders van woningen in het zogeheten gereguleerde segment mogen per 1 juli 2016 de huren met [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  Belastingheffing over vermogen in strijd met EVRM

  De belasting die wordt geheven over vermogen (box 3 van de inkomstenbelasting) is in strijd met het recht van eigendom (art. 1 van het Eerste Protocol EVRM). Dat schrijft advocaat-generaal Niessen in een advies aan [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  Landelijke controle op curatoren, bewindvoerders en mentoren van start

  Vanaf 1 januari worden alle professionele curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren in Nederland gecontroleerd vanuit een centraal bureau. Dit Landelijk Kwaliteitsbureau CBM is ondergebracht bij de rechtbank Oost-Brabant en beoordeelt of professionele curatoren, bewindvoerders en mentoren [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) verdwijnt per 1 mei 2016

  Op 2 februari 2016 is de Eerste Kamer akkoord gegaan met het wetsvoorstel Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA). Met deze wet verdwijnt de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) per 1 mei 2016. In plaats van de VAR, kunnen [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  Informatie over salariswijzigingen 2016

  1 AOW-leeftijd gaat per 1 januari 2016 omhoog naar 65 jaar en 6 maanden   2 Rentevoordeel personeelsleningen voor eigen woning belast   Per 1 januari 2016 vervalt de nihilwaardering voor het rentevoordeel van een [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  Hoge Raad: Crisisheffing Heeft Wettelijke Grondslag

  De zogenoemde crisisheffing die werd geheven in 2013 en de verlenging daarvan in 2014 heeft wettelijke grondslag in de Wet op de loonbelasting 1964. De crisisheffing is niet in strijd met het EVRM en het [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  Datingsite is geen bron van inkomen

  Het Hof oordeelt dat belanghebbende niet aannemelijk maakt dat haar datingsite een bron van inkomen vormt. Mevrouw B is full-time in loondienst en is in 2007 gestart met het opzetten van [...]