U heeft een oninbare vordering, wat nu?

Als u een factuur stuurt aan uw klanten, moet u de btw daarover direct aangeven en betalen. Betaalt uw klant de factuur uiteindelijk niet of maar gedeeltelijk, dan is uw vordering (gedeeltelijk) oninbaar. Dan hebt u btw betaald die u niet ontvangen hebt. U kunt deze btw dan terugvragen. U heeft dan recht op een teruggave aangezien u een oninbare vordering heeft.

Wanneer terugvragen?
U kunt de btw terugvragen zodra het zeker is dat uw vordering (gedeeltelijk) oninbaar is. De vordering wordt vanaf 1 januari 2017 in ieder geval als oninbaar aangemerkt uiterlijk 1 jaar na het verstrijken van de uiterste betaaldatum die tussen u en uw klant is overeengekomen. Als geen betalingstermijn is vastgelegd, dan geldt de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen na ontvangst van de factuur door uw klant.

Hoe terugvragen?
Het bedrag van de teruggaaf verwerkt u in de aangifte over het tijdvak waarin de oninbaarheid is ontstaan of de 1-jaarstermijn is verstreken (is de oninbaarheid ontstaan vóór 1 januari 2017 dan moet u een brief sturen naar uw belastingkantoor waarin u om teruggaaf verzoekt). U mag kiezen of u het terug te vragen btw-bedrag opneemt als aftrekbare voorbelasting (vraag 5b van de aangifte) of als negatieve omzet met het daarbij behorende negatieve bedrag aan btw (vraag 1a of 1b van de aangifte).

Factoorregeling
Als een ondernemer zijn vordering geheel of gedeeltelijk overdraagt aan een andere ondernemer (bijvoorbeeld een factormaatschappij), treedt deze andere ondernemer voor die vordering of het overgedragen gedeelte daarvan in de plaats van de ondernemer die de vordering overdraagt.

Wanneer de vordering oninbaar is of als oninbaar wordt aangemerkt (verstrijken 1-jaarstermijn), dan kan de overnemende ondernemer de btw alleen terugkrijgen door het indienen van een teruggaafverzoek. Hiervoor moet gebruik worden gemaakt van het formulier ‘Verzoek om teruggaaf omzetbelasting (overgenomen vorderingen)’ en indien er meerdere vorderingen zijn dient u ook deze bijlage te gebruiken.

Overgangsrecht
Hebt u een vordering waarvan de uiterste betaaldatum is verstreken vóór 1 januari 2017 maar die op die datum (gedeeltelijk) niet is ontvangen? En is die vordering vóór 1 januari 2017 niet oninbaar? Dan begint de termijn van 1 jaar te lopen op 1 januari 2017. Dit betekent dat deze vordering op 1 januari 2018 als oninbaar wordt aangemerkt voor zover de vordering op die datum nog steeds niet is ontvangen. Wanneer de oninbaarheid van deze vordering in de loop van 2017 op een andere wijze is komen vast te staan, ontstaat uiteraard al op dat moment het recht op teruggaaf.

Alsnog ontvangen betaling ná teruggaaf btw
Als u de btw van een vordering in mindering hebt gebracht in uw btw-aangifte en deze vordering wordt alsnog geheel of gedeeltelijk betaald, dan geeft u de verschuldigde btw over het gedeelte dat u hebt ontvangen aan in het aangiftetijdvak waarin u de betaling ontvangt.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen of wenst u dat wij uw gehele administratie overnemen, zodat u zich in de toekomst geen zorgen meer hoeft te maken over oninbare vorderingen, of een oninbare vordering voorkomen? Wij stellen alles in het werk om de debiteur toch te laten betalen. Aangezien wij een gerenommeerde incassopraktijk hebben kan dit door middel van een buitengerechtelijke procedure, of indien nodig een gerechtelijke procedure toch tot betaling overgegaan worden. Lees meer over onze incassodiensten en werkwijze via deze link. Is uw vordering onverhoopt toch nog oninbaar, dan vorderen wij hiervan de BTW terug bij de Belastingdienst na het vervallen van voornoemde termijn.

Heeft u nog vragen naar aanleiding van dit artikel dan kunt u ten alle tijden contact met ons opnemen via onze contactpagina.

Zijn er meerdere openstaande facturen, geen punt. stuur ons de factuur, herinneringen en wij gaan voor u aan de slag. Bij het aanleveren voor 16:00 uur worden deze nog dezelfde dag ter incasso genomen. Is er eerst nog een wettelijk vereiste veertiendagenbrief vereist, deze sturen wij dan ook graag voor u. Stuur ons deze stukken inclusief contactgegevens van de wederpartij naar dit e-mailadres.

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  Kersverse ondernemers opgelet zijn jullie klaar voor de start

  Kersverse ondernemers opgelet! Zijn jullie klaar voor de start? Zijn jullie klaar voor de start? Om je als ondernemer zo snel mogelijk wegwijs te maken in de wondere wereld van [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) wat er verandert vanaf 1 januari 2020

  Wet arbeidsmarkt in balans (WAB): wat er verandert vanaf 1 januari 2020 Vanaf 1 januari veranderen de regels rond arbeidscontracten en ontslag. Dit is geregeld in de Wet arbeidsmarkt in balans. Dit is relevant voor werkgevers en werknemers. Zo gaan werkgevers vanaf 1 januari een lagere WW-premie betalen voor werknemers met een vast contract. Payrollwerknemers krijgen een betere rechtspositie en arbeidsvoorwaarden en oproepkrachten krijgen meer zekerheid op werk en inkomen.

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  Download hier het nieuwe handboek loonheffingen van 1 juli 2019

  Download hier het nieuwe handboek loonheffingen De Belastingdienst heeft een nieuwe en actuele pdf van het ‘Handboek Loonheffingen 2019’ uitgebracht In deze uitgave zijn de wijzigingen tot 1 juli 2019 verwerkt. Het betreft [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  Nieuwe btw-regeling vouchers

  Vanaf 1 januari 2019 gelden nieuwe regels met betrekking tot vouchers. Het betreft de implementatie van een nieuwe Europese richtlijn. Die richtlijn heeft tot doel de behandeling van vouchers in [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  De 10 belangrijkste aandachtspunten aangifte inkomstenbelasting 2018 deel 2

  Vanaf 1 maart kunnen wij voor u de aangifte inkomstenbelasting (IB) doen voor het belastingjaar 2018. In 2 handreikingen zetten we de 10 belangrijkste aandachtspunten onder elkaar. Restant persoonsgebonden aftrek [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  De 10 belangrijkste aandachtspunten aangifte inkomstenbelasting 2018 deel 1

  Vanaf 1 maart kunnen wij voor u de aangifte inkomstenbelasting (IB) doen voor het belastingjaar 2018. In 2 handreikingen zetten we de 10 belangrijkste aandachtspunten onder elkaar.Restant persoonsgebonden aftrek (PGA)Eigen woning [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  Persoonsgebonden aftrek

  Met onderstaande is het vrij eenvoudig om veelgemaakte fouten in de persoonsgebonden aftrek te voorkomen. De Belastingdienst ziet in de praktijk dat bij de persoonsgebonden aftrek in de aangifte inkomstenbelasting [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  Hoe bereken je de MKB winstvrijstelling en geldt deze ook voor u

  Op 1 januari 2007 is de Mkb-winstvrijstelling ingevoerd. Doel is om de ondernemingsactiviteiten en de doorgroei van de ondernemingen te belonen. De regeling moet ook nieuwe ondernemingsactiviteiten bevorderen. Na het [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  Niet meer dan 500 km privé maar toch bijtelling auto

  Het is mogelijk dat de werknemer in een kalenderjaar niet meer dan 500 kilometer (km) privé rijdt met de auto van de zaak, maar toch een bijtelling krijgt. Dit kan [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  Belastingplan 2019 dit moet u weten

  Op Prinsjesdag is het pakket Belastingplan 2019 aangeboden aan de Tweede Kamer. In dit artikel lichten we voor u de belangrijkste (fiscale) wetswijzingen per belastingmiddel eruit. Inkomstenbelasting Schijven box 1: [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  Wat betekenen de codes die de belastingdienst gebruikt voor aangiftes en aanslagen

  Wat betekenen de codes die de belastingdienst gebruikt voor aangiftes en aanslagen? Op aanslagen en aangiftes van de belastingdienst zijn vaak codes te vinden, deze codes geven informatie over het [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  De 10 belangrijkste stappen om je voor te bereiden op de Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG

  De Autoriteit Persoonsgegevens heeft de 10 belangrijkste stappen ter voorbereiding op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of GPDR op een rijtje gezet. Zo kunnen organisaties zich beter voorbereiden op de [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  De aangifteperiode IB voor belastingjaar 2017 is weer begonnen lees hier 10 aandachtspunten

  De aangifteperiode IB voor belastingjaar 2017 is weer begonnen, wat hebben we nodig zodat wij voor je aan de slag kunnen? Lees hier de 10 belangrijkste aandachtspunten. 1. Onderlinge verdeling [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  Belangrijkste belastingwijzigingen per 1 januari 2018

  Het ministerie van Financiën geeft online een overzicht van de belangrijkste belastingwijzigingen per 1 januari 2018. Het gaat om wijzigingen op het gebied van de inkomstenbelasting, loonbelasting, schenk- en erfbelasting, belastingen op milieugrondslag, autobelastingen, vennootschapsbelasting, btw en accijns. Hierna treft u een overzicht aan van een aantal van de belangrijkste wijzigingen, het volledige overzicht vindt u via onze website.

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  Waar moet een goede rittenadministratie aan voldoen

  Wanneer je de zakelijke auto niet voor privédoeleinden wil gebruiken, is er de mogelijkheid om bij de Belastingdienst een ‘Verklaring geen privégebruik auto’ aan te vragen. Lees hier meer over hoe je precies een sluitende rittenadministratie moet bijhouden.

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  Teruggave door oninbare vordering

  Vanaf 1 januari 2018 is het eenvoudiger om BTW terug te vragen over zogenaamde ‘oninbare vorderingen’. Vorderingen die één jaar na het verstrijken van de uiterlijke betaaltermijn nog niet zijn betaald worden aangemerkt als oninbaar. Dit houdt een formele versoepeling in van de oude procedure. Waar eerst de BTW via een apart verzoek bij de Belastingdienst moest worden teruggevraagd, kan dit nu bij de reguliere aangifte en kan dit worden teruggevraagd zodra de vordering ouder dan een jaar is. Indien de vordering alsnog (gedeeltelijk) wordt voldaan moet wel weer de daarover verschuldigde omzetbelasting worden afgedragen.

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  Download hier het nieuwe Handboek Ondernemen voor startende en kleine ondernemers

  De Belastingdienst heeft het ‘Handboek Ondernemen 2017’ gepubliceerd. Het handboek is voor iedereen die een onderneming wil starten of al een onderneming heeft, en zelf zijn administratie doet.

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  Welke gegevens moeten er op een factuur staan?

  In bepaalde situaties bent u verplicht een factuur uit te reiken, geldt deze verplichting voor u? Dan vermeldt u op uw facturen altijd de volgende basisgegevens. Weet u wat de basisgegevens zijn die op uw factuur moet staan? Lees hier ons artikel.

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  Knopen doorgehakt over btw-heffing privégebruik auto

  De Hoge Raad heeft vandaag, op 21 april, uitspraak gedaan in de 4 proefprocedures over de heffing van omzetbelasting voor het privégebruik van de auto van de zaak.

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  Pakket Belastingplan 2017: Doorgaan op de ingeslagen weg

  Inkomstenbelasting Schijven, tarieven en heffingskortingen box 1: Inkomen uit werk en woning Het gecombineerde tarief (IB en PH) in de 1e schijf blijft gelijk. In de 2e en 3e schijf stijgt het tarief met 0,40%. [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  Huurkosten aftrekbaar voor thuiswerkende zelfstandige

  Zelfstandigen mogen de huur van hun woonhuis blijven opvoeren als aftrekpost. Staatssecretaris Wiebes ziet in een uitspraak van de Hoge Raad geen aanleiding om de wet aan te passen. De Hoge Raad oordeelde dat een [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  Eerste Kamer steunt versterking aanpak faillissementsfraude

  De Eerste Kamer heeft vandaag met algemene stemmen twee wetsvoorstellen aanvaard van minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) die de bestrijding van faillissementsfraude versterken. De beide maatregelen, die naar verwachting op 1 juli 2016 [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  Verdachten gehoord in strafrechtelijke onderzoeken naar niet-melders van ongebruikelijke transacties

  Verdachten gehoord in strafrechtelijke onderzoeken naar niet-melders Verdachten gehoord in strafrechtelijke onderzoeken naar niet-melders van ongebruikelijke transacties. De FIOD en de Politie hebben in de afgelopen weken verdachten gehoord in zes strafrechtelijke onderzoeken naar het niet-melden van ongebruikelijke transacties dan wel het niet doen van verplicht cliëntenonderzoek.

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  Belastingdienst FIOD en Functioneel Parket bestrijden malafide belastingadviseurs

  De FIOD heeft afgelopen week verschillende doorzoekingen gedaan en twee verdachten aangehouden in 6 strafrechtelijke onderzoeken naar belastingfraude. De verdachten presenteerden zich als belastingadviseur. Zij hebben vermoedelijk voor hun klanten opzettelijk een groot aantal onjuiste [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  Checklist IB 2015

  Wij hebben meerdere gegevens van u nodig om de aangifte inkomstenbelasting 2015 voor u af te kunnen ronden, lees in deze checklist of u aan alles heeft gedacht.

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  Onderzoek Consumentenbond BelastingTelefoon

  DE Consumentenbond heeft in het najaar van 2015 onderzoek gedaan naar de fiscale kwaliteit van de beantwoording van vragen bij de BelastingTelefoon. Voor deze steekproef zijn tien verschillende, fiscale vragen gesteld [...]

 • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

  Belastingdienst en bibliotheken bieden digihulp

  DE Belastingdienst, de Koninklijke Bibliotheek en de Openbare Bibliotheken gaan samenwerken om mensen ondersteuning te bieden bij het digitaal zaken doen met de overheid. Alle 800 vestigingen van openbare bibliotheken in [...]