Casus

Geïntimeerde heeft accommodatie overeenkomst gesloten met TVS voor 2 jaar & 11 maanden. Hij heft nu recht op 6 vooraf betaalde vakanties van elk 1 week voor een bedrag van fl. 8900,-. Er moest wel een aanbetaling van fl.900,- geschieden. Geïntimeerde werd telefonisch uitgenodigd door TVS en op Schiphol met 11 andere stellen ontvangen. De stellen werden aan aparte tafels geplaatst met aan elke tafel een vertegenwoordiger van TVS. Er moest direct getekend worden, anders korting niet geldig.

Rechtsvraag

Mag geïntimeerde de overeenkomst ontbinden op grond van art. 25 lid 1 Colportagewet?

Essentie

De conclusie van het Hof is dat de verkoopmethode van TVS moet worden aangemerkt als een vorm van colportage.

Overwegingen o.a.:
– TVS heeft korting geboden van fl.2125,- indien geïntimeerde de overeenkomst meteen zou tekenen.
– Geïntimeerde werd geen tijd geboden rustig het aanbod te overdenken/te overleggen.
– Dat de paren aan afzonderlijke tafels werden geplaatst, doet geen afbreuk aan het karakter van de bijeenkomst als groepsbijeenkomst. Aldus is voldaan aan het criterium; “door of in samenhang met de aanprijzing in een groep”.
– TVS heeft de accommodatie afgeprijsd & getracht de paren te bewegen deze accommodatie te kopen.
– Er werd geen gelegenheid geboden voor beraad of onderling overleg vóór het tekenen van de overeenkomst, hetgeen de kans op een impulsieve aankoop vergroot.
– Er wordt een aanmerkelijk bedrag als vooruitbetaling verlangd.