Essentie

Deze uitspraak van de Hoge Raad borduurt voort op een eerdere uitspraak in deze zaak! De zaak werd vervolgens terugverwezen naar het hof.

Het hof oordeelde echter, na terugverwijzing door de Hoge Raad, dat in dit geval aannemelijk is gebleven dat de windmolen is opgericht met de uitsluitende bedoeling tot benadeling van Van der Goes.

De Hoge Raad stemde er vervolgens mee in dat dit misbruik van bevoegdheid kan opleveren.