Casus

Shell laat aan een pomphouder een dwangsom opleggen bij overtreding van (o.a. veiligheids-) voorschriften. Zo vulde hij bijv. ongekeurde Butaanflessen met Propaan. Shell vreesde ook dat haar goede naam hierdoor in opspraak zou kunnen komen. Inspecteurs van Shell lokten enkele overtredingen uit: zij lieten 50 flessen vullen. Van Dooren werd hierdoor Fl 250.000,- dwangsom schuldig.

Essentie

De HR overweegt ter zake: “… dat dit uitlokken niet verder mag gaan dan voor het verzamelen van voldoende bewijs noodzakelijk is en dat reeds voldoende zou zijn gebleken van regelmatige overtredingen van de onthoudingsverklaring indien Shell op twee opeenvolgende dagen één overtreding had uitgelokt”.