Essentie

Toedoen-vereiste: achterman/onbevoegde vertegenwoordiging.

De achterman, pseudo-vertegenwoordigde, kan niet gebonden raken door het enkele optreden van de persoon die zich voordoet als zijn vertegenwoordiger. De onbevoegde persoon bindt de pseudo-vertegenwoordigde slechts als de schijn van bevoegdheid is opgewekt door toedoen van de laatste.