Casus

Aansprakelijkheid voor gebruikte zaken.

Het bedrijf AEH geeft aan Hessing de opdracht om de fabriekshal een schoonmaakbeurt te geven. Het bedrijf geeft daarbij aan dat Hessing maar zelf moet weten welk middel hij voor het schoonmaken van de hal gaat gebruiken. Er werd echter wel bij verteld dat er geen schade mag worden toegebracht aan de in de hal aanwezig zijnde aluminium goederen. Hessing gebruikt voor de reiniging een middel welke hij van het bedrijf Cadix heeft betrokken. Dit bedrijf garandeert de neutraliteit en de onschadelijkheid van het middel. Het middel blijkt echter geheel ongeschikt voor het daarvoor te gebruiken doel. Aan de aluminium goederen wordt hierdoor een schade toegebracht van Fl. 18.000,-. AEH probeert dan ook een schadevergoeding te verkrijgen voor de geleden schade. Hij stelt hierbij onder meer dat Cadix een garantie heeft gegeven.

Essentie

Wanneer er sprake is van een resultaatsverbintenis dient de uitvoerder ervoor in te staan dat de middelen die hij gebruikt geschikt zijn voor het doel. Dit kan slechts anders zijn indien de redelijkheid en billijkheid of de verkeersopvattingen een andere kant uitwijzen. Dit laatste kan echter hier niet opgaan, daar Cadix in casu een garantie heeft gegeven.