Essentie

De verkoper die zijn wederpartij tot nakoming aanspreekt voor de Engelse rechter en het onderspit delft omdat deze de overeenkomst nietig acht wegens strijd met de goede zeden, handelt in strijd met de redelijkheid en billijkheid indien hij opnieuw een rechtsvordering tot nakoming, nu voor de Nederlandse rechter instelt.