Essentie

De omstandigheid dat op het tijdstip van het opmaken van de akte het nog de vraag is of de vordering zal ontstaan, respectievelijk hoe groot deze vordering zal zijn, sluit voldoende bepaaldheid niet uit.