Essentie

Ook een middellijk houder – iemand die zelf het bezit niet heeft terwijl iemand anders de zaak voor hem houdt – kan longa manu het bezit van de zaak verschaffen aan een derde door een daartoe strekkende overeenkomst met die derde en een mededeling daarvan aan de houder.