Essentie

Wanneer een partij zwijgt waar zij had moeten spreken, zij er in het algemeen geen beroep op kan doen dat de dwalende partij een onderzoek plicht heeft geschonden en de dwaling mitsdien aan zichzelf te wijten heeft. Er is dan in de regel geen sprake van een dwaling die voor rekening van de dwalende behoort te blijven in de zin van artikel 6:228 lid 2 BW.