De Autoriteit Persoonsgegevens heeft de 10 belangrijkste stappen ter voorbereiding op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of GPDR op een rijtje gezet. Zo kunnen organisaties zich beter voorbereiden op de start van AVG op 25 mei 2018.

Overheden, bedrijfsleven en verenigingen moeten vanaf deze datum voldoen aan de AVG. De AVG zorgt voor versterking en uitbreiding van privacy-rechten. De verplichtingen van organisaties nemen toe.

In 10 stappen voorbereid op de AVG
U leest in het document ‘In 10 stappen voorbereid op AVG’ onder andere wat verandert en wat u zelf kunt doen, zodat de organisatie op tijd klaar is. Ook vindt u informatie over onder andere:

  • Regels rond de meldplicht bij datalekken
  • De wettelijke grondslag om gegevens te mogen registreren
  • Rechten van burgers die met de verwerking van persoonsgegevens te maken krijgen

Meer informatie
U leest meer informatie over de nieuwe Europese privacywetgeving op Autoriteitpersoonsgegevens

U kunt tijdens de voorbereiding ook terecht op de website Hulpbijprivacy of gebruikmaken van de AVG-regelhulp.

Handig is de infographic ‘AVG in een notendop’

Wil je alles van de nieuwe verordening weten? Klik dan hier en lees je in

Bron: Rijksoverheid

Hilger Administratie is uw partner in Bedrijfsadministratie, loonadministratie en Incassoservice

  • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

    Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) wat er verandert vanaf 1 januari 2020

    Wet arbeidsmarkt in balans (WAB): wat er verandert vanaf 1 januari 2020 Vanaf 1 januari veranderen de regels rond arbeidscontracten en ontslag. Dit is geregeld in de Wet arbeidsmarkt in balans. Dit is relevant voor werkgevers en werknemers. Zo gaan werkgevers vanaf 1 januari een lagere WW-premie betalen voor werknemers met een vast contract. Payrollwerknemers krijgen een betere rechtspositie en arbeidsvoorwaarden en oproepkrachten krijgen meer zekerheid op werk en inkomen.

  • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

    Download hier het nieuwe handboek loonheffingen van 1 juli 2019

    Download hier het nieuwe handboek loonheffingen De Belastingdienst heeft een nieuwe en actuele pdf van het ‘Handboek Loonheffingen 2019’ uitgebracht In deze uitgave zijn de wijzigingen tot 1 juli 2019 verwerkt. Het betreft [...]

  • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

    Nieuwe btw-regeling vouchers

    Vanaf 1 januari 2019 gelden nieuwe regels met betrekking tot vouchers. Het betreft de implementatie van een nieuwe Europese richtlijn. Die richtlijn heeft tot doel de behandeling van vouchers in [...]

  • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

    De 10 belangrijkste aandachtspunten aangifte inkomstenbelasting 2018 deel 2

    Vanaf 1 maart kunnen wij voor u de aangifte inkomstenbelasting (IB) doen voor het belastingjaar 2018. In 2 handreikingen zetten we de 10 belangrijkste aandachtspunten onder elkaar. Restant persoonsgebonden aftrek [...]

  • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

    De 10 belangrijkste aandachtspunten aangifte inkomstenbelasting 2018 deel 1

    Vanaf 1 maart kunnen wij voor u de aangifte inkomstenbelasting (IB) doen voor het belastingjaar 2018. In 2 handreikingen zetten we de 10 belangrijkste aandachtspunten onder elkaar.Restant persoonsgebonden aftrek (PGA)Eigen woning [...]

  • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

    Persoonsgebonden aftrek

    Met onderstaande is het vrij eenvoudig om veelgemaakte fouten in de persoonsgebonden aftrek te voorkomen. De Belastingdienst ziet in de praktijk dat bij de persoonsgebonden aftrek in de aangifte inkomstenbelasting [...]

  • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

    Hoe bereken je de MKB winstvrijstelling en geldt deze ook voor u

    Op 1 januari 2007 is de Mkb-winstvrijstelling ingevoerd. Doel is om de ondernemingsactiviteiten en de doorgroei van de ondernemingen te belonen. De regeling moet ook nieuwe ondernemingsactiviteiten bevorderen. Na het [...]

  • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

    Niet meer dan 500 km privé maar toch bijtelling auto

    Het is mogelijk dat de werknemer in een kalenderjaar niet meer dan 500 kilometer (km) privé rijdt met de auto van de zaak, maar toch een bijtelling krijgt. Dit kan [...]

  • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

    Belastingplan 2019 dit moet u weten

    Op Prinsjesdag is het pakket Belastingplan 2019 aangeboden aan de Tweede Kamer. In dit artikel lichten we voor u de belangrijkste (fiscale) wetswijzingen per belastingmiddel eruit. Inkomstenbelasting Schijven box 1: [...]

  • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

    Incassoprocedure bij de rechtbank

    Betaal bij terechte incasso zo snel mogelijk Als u van ons kantoor een aanmaning of sommatie ontvangt waarin gemeld wordt dat op korte termijn een incassoprocedure wordt gestart, vraag uzelf [...]

  • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

    Wat betekenen de codes die de belastingdienst gebruikt voor aangiftes en aanslagen

    Wat betekenen de codes die de belastingdienst gebruikt voor aangiftes en aanslagen? Op aanslagen en aangiftes van de belastingdienst zijn vaak codes te vinden, deze codes geven informatie over het [...]

  • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

    De 10 belangrijkste stappen om je voor te bereiden op de Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG

    De Autoriteit Persoonsgegevens heeft de 10 belangrijkste stappen ter voorbereiding op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of GPDR op een rijtje gezet. Zo kunnen organisaties zich beter voorbereiden op de [...]

  • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

    De aangifteperiode IB voor belastingjaar 2017 is weer begonnen lees hier 10 aandachtspunten

    De aangifteperiode IB voor belastingjaar 2017 is weer begonnen, wat hebben we nodig zodat wij voor je aan de slag kunnen? Lees hier de 10 belangrijkste aandachtspunten. 1. Onderlinge verdeling [...]

  • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

    Parkeren en dan treintje rijden om gratis naar buiten te glippen wordt zo wel heel erg duur

    Denk je dat er midden in de nacht toch niemand kijkt bij het naar buiten rijden uit de parkeergarage dus je waagt de gok, je rijdt vlak achter je voorganger. [...]

  • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

    Belangrijkste belastingwijzigingen per 1 januari 2018

    Het ministerie van Financiën geeft online een overzicht van de belangrijkste belastingwijzigingen per 1 januari 2018. Het gaat om wijzigingen op het gebied van de inkomstenbelasting, loonbelasting, schenk- en erfbelasting, belastingen op milieugrondslag, autobelastingen, vennootschapsbelasting, btw en accijns. Hierna treft u een overzicht aan van een aantal van de belangrijkste wijzigingen, het volledige overzicht vindt u via onze website.

  • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

    Waar moet een goede rittenadministratie aan voldoen

    Wanneer je de zakelijke auto niet voor privédoeleinden wil gebruiken, is er de mogelijkheid om bij de Belastingdienst een ‘Verklaring geen privégebruik auto’ aan te vragen. Lees hier meer over hoe je precies een sluitende rittenadministratie moet bijhouden.

  • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

    Teruggave door oninbare vordering

    Vanaf 1 januari 2018 is het eenvoudiger om BTW terug te vragen over zogenaamde ‘oninbare vorderingen’. Vorderingen die één jaar na het verstrijken van de uiterlijke betaaltermijn nog niet zijn betaald worden aangemerkt als oninbaar. Dit houdt een formele versoepeling in van de oude procedure. Waar eerst de BTW via een apart verzoek bij de Belastingdienst moest worden teruggevraagd, kan dit nu bij de reguliere aangifte en kan dit worden teruggevraagd zodra de vordering ouder dan een jaar is. Indien de vordering alsnog (gedeeltelijk) wordt voldaan moet wel weer de daarover verschuldigde omzetbelasting worden afgedragen.

  • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

    De 15 Verschillen tussen Beschermingsbewind en WSNP Bewind

    In de schuldhulpverlening wordt vaak gesproken over “bewindvoering”. Soms wordt er gesproken over “beschermingsbewind” en andere keren over “WSNP-bewind”. Er zijn inderdaad 2 vormen van bewindvoering: WSNP-bewind (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) en Beschermingsbewind. Alle twee worden uitgevoerd door een professional die zich “bewindvoerder” noemt. Dit kan tot heel veel verwarring leiden.

  • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

    Download hier het nieuwe handboek loonheffingen

    In deze uitgave zijn de wijzigingen tot en met 30 september 2017 verwerkt.

  • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

    Download hier het nieuwe Handboek Ondernemen voor startende en kleine ondernemers

    De Belastingdienst heeft het ‘Handboek Ondernemen 2017’ gepubliceerd. Het handboek is voor iedereen die een onderneming wil starten of al een onderneming heeft, en zelf zijn administratie doet.

  • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

    Digitaal procederen: dagvaarding wordt oproepingsbericht

    De dagvaarding, de oproep om bij de rechter te verschijnen, bestaat per ingang van 1 september bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland niet meer bij civiele vorderingszaken met een belang vanaf 25.000 euro. Vanaf die datum is het bij die 2 rechtbanken in deze zaken verplicht digitaal een rechtszaak te starten en te voeren. Bij civiele vorderingszaken vanaf 25.000 euro is het verplicht een advocaat in te schakelen. De dagvaarding wordt in deze zaken vervangen door het ‘oproepingsbericht’.

  • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

    Welke gegevens moeten er op een factuur staan?

    In bepaalde situaties bent u verplicht een factuur uit te reiken, geldt deze verplichting voor u? Dan vermeldt u op uw facturen altijd de volgende basisgegevens. Weet u wat de basisgegevens zijn die op uw factuur moet staan? Lees hier ons artikel.

  • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

    Vaak denkt het MKB dat het zich niet loont om een kleine vordering uit handen te geven

    Vaak denkt het MKB dat het zich niet loont om een kleine vordering uit handen te geven. Voor de in te dienen vordering geldt echter geen minimum bedrag. Meerdere kleine facturen samen zijn immers ook een behoorlijke schadepost.

  • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

    Knopen doorgehakt over btw-heffing privégebruik auto

    De Hoge Raad heeft vandaag, op 21 april, uitspraak gedaan in de 4 proefprocedures over de heffing van omzetbelasting voor het privégebruik van de auto van de zaak.

  • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

    Onrechtmatige daad en schending van het auteursrecht

    Onrechtmatige daad, inbreuk auteursrecht, publicatie foto zonder toestemming van maker, ontbreken van naamsvermelding, schade, geleden verlies en gederfde licentievergoeding, tarieven Stichting Foto Anoniem, vergoeding werkelijke proceskosten, artikel 1019 Rv

  • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

    Pakket Belastingplan 2017: Doorgaan op de ingeslagen weg

    Inkomstenbelasting Schijven, tarieven en heffingskortingen box 1: Inkomen uit werk en woning Het gecombineerde tarief (IB en PH) in de 1e schijf blijft gelijk. In de 2e en 3e schijf stijgt het tarief met 0,40%. [...]

  • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

    Huurkosten aftrekbaar voor thuiswerkende zelfstandige

    Zelfstandigen mogen de huur van hun woonhuis blijven opvoeren als aftrekpost. Staatssecretaris Wiebes ziet in een uitspraak van de Hoge Raad geen aanleiding om de wet aan te passen. De Hoge Raad oordeelde dat een [...]

  • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

    Ik wilde slagen voor het CBR-examen

    Verslag van een rechtszitting; Op de rol: 'Ik wilde slagen voor het CBR-examen' De schrijver dezes zakte eind jaren 80 4 keer voor zijn theorie-examen. Wij zaten in een klas en keken naar een scherm. [...]

  • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

    Dienstbetrekking eindigt niet door huwelijk werkgever – werknemer

    De Centrale Raad van Beroep (CRvB) verklaart dat er sprake was van een gezagsverhouding tussen een echtgenote en de onderneming/haar man, en dus van een arbeidsovereenkomst. Een vrouw is vanaf 29 mei 2000 werkzaam als [...]

  • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

    Miljoenen uitspraken uit Europese landen nu online doorzoekbaar

    Het is sinds kort mogelijk om online te zoeken in ruim 4 miljoen nationale en Europese uitspraken die voorzien zijn van een European Case Law Identifier (ECLI). Door deze nieuwe zoekmachine wordt rechtspraak over de [...]

  • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

    HR 17-02-1995, NJ 1996, 471 Mr Mulder qq CLBN

    Casus Connection Technology BV (hierna: 'Connection') heeft zich in het kader van kredietverlening door Credit Lyonnais Bank Nederland (hierna: 'CLBN') onder meer verplicht haar bestaande en toekomstige vorderingen op derden aan de Bank te verpanden. [...]

  • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

    HR 22-05-1992, NJ 1992, 526 Bosselaar Interniber

    Casus Fw art. 42 (nieuw en oud), 43 (oud) Faillissementspauliana. Benadeling schuldeisers. Vermogen gefailleerde per saldo niet verminderd. Verweerster in cassatie Interniber handelt in caravans; op 12 nov. 1984 heeft zij Montana Caravan BV opgericht [...]

  • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

    HR 17-02-1978, NJ 1978, 577 Landgoed Kraaijbeek

    Rechtsvraag Brandverzekering naar herbouwwaarde zonder verplichting tot herbouw. Is de verzekeraar gehouden naar herbouwwaarde af te rekenen, wanneer de verzekerde niet herbouwt? Essentie In het cassatiemiddel wordt terecht niet aangevoerd dat het zgn. indemniteitsbeginsel - [...]

  • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

    HR 12-08-2005, RvdW 2005, 92 Groenemeijer Payroll

    Essentie In de lagere rechtspraak en in de literatuur is de laatste jaren veelvuldig gedebatteerd over de vraag in hoeverre een schuldeiser door de schuldenaar gedwongen kan worden medewerking te verlenen aan een buitengerechtelijke schuldeisersakkoord. [...]

  • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

    HR 22-04-2005, RvdW 2005, 62 Reuser qq Postbank

    Casus Gelegde beslagen vervallen indien de beslagene failleert, zo bepaalt artikel 33 Faillissementswet. Toch betekent dat niet dat daarmee alle rechtsgevolgen van de beslaglegging worden tenietgedaan. In deze zaak was ten laste van een rekeninghouder [...]

  • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

    HR 31-03-1989, NJ 1990, 1 Vis qq NMB

    Casus Een girale betaling wordt voltooid door de bijschrijving op de rekening van de schuldeiser. In dit arrest ging het om een girale betaling door de schuldenaar verricht vóór de dag van de faillietverklaring en [...]

  • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

    HR 22-04-1994, NJ 1994,624 taxusstruik

    Casus Broen en Hulsbosch zijn buren. De tuin van Broen grenst aan één zijde aan een weiland van Hulsbosch. Dit weiland is omheind: de omheining is voorzien van een afrastering van gaas. In de tuin [...]

  • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

    HR 04-01-1991, NJ 1991, 608 Van Dale Romme

    Casus Romme die als hobby beoefent het oplossen van onder meer kruiswoordpuzzels en cryptogrammen en het maken van anagrammen, heeft al deze trefwoorden (tezamen met naar zijn zeggen nog enige duizenden woorden die hij van [...]

  • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

    HR 12-05-2000, NJ 2001, 300 Jansen Jansen (verhuizing)

    Casus In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan: (i) Op 10 mei 1994 heeft Wendy haar zuster Monique op haar verzoek geholpen met het inrichten van haar nieuwe woning. (ii) Deze woning is gelegen [...]

  • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

    HR 03-01-1964, NJ 1965, 16 Tante Bertha

    Casus Tante Bertha had in 1949 een huis met erf verkocht aan een neef met bepaling dat betaling en transport zouden plaats vinden vóór of op 1 januari 1970, terwijl de koper bij eerder overlijden [...]

  • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

    HR 22-02-2002, NJ 2002, 240 Kindertaxi

    Casus Op 9 april 1992 komt de vijfjarige dochter van verweerster bij een verkeersongeval om het leven. Zij reed op haar fietsje op het woonerf en werd daarbij aangereden door een achteruit rijdende taxibus. Deze [...]

  • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

    HR 03-04-1987, NJ 1988, 275 L & L Drenth

    Casus In dit arrest ging het om een vordering tot vergoeding van letselschade (van Drenth) die het gevolg was van een verkeersfout van een automobilist die bij L & L tegen aansprakelijkheid was verzekerd. In [...]

  • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

    HR 10-02-1978, NJ 1979, 338 De nieuwe Matex

    Casus Murochem B.V., handelaar in olieproducten, heeft een kredietovereenkomst met de First National City Bank. Tot zekerheid voor het te verstrekken krediet draagt Murochem aan de bank in fiduciaire eigendom over haar volledige voorraad vloeistoffen. [...]

  • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

    HR 02-04-1976, NJ 1976, 450 Modehuis Nolly

    Casus De man en de vrouw zijn op 9 november 1948 buiten elke gemeenschap van goederen met elkaar gehuwd. De vrouw heeft ingevolge de huwelijkse voorwaarden het beheer over haar roerende en onroerende zaken en [...]

  • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

    HR 08-06-1973, NJ 1974, 346 Nationaal Grondbezit Kamphuis

    Casus Nationaal grondbezit - de aanbesteder - heeft een werk in Malden aanbesteed aan Kerstens - de aannemer. Kamphuis - de leverancier - heeft bouwmaterialen, stenen en klinkers verkocht aan de aannemer en heeft ze [...]

  • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

    HR 12-01-1968, AA 1968, 144 Teixeira de Mattos

    Casus Mulder en Peijnenburg hadden certificaten Nillmij aan Teixeira in open bewaargeving gegeven, te weten Mulder 1 certificaat en Peijnenburg 3 certificaten. Volgens de tot 1 januari 1966 op de rechtsverhouding tussen pp. toepasselijke Algemene [...]

  • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

    HR 19-05-1995, NJ 1996, 119 Keereweer qq Sogelease

    Casus 'Sale and leaseback' houdt in dat de lessee de betreffende goederen overdraagt aan de leasemaatschappij, die de goederen vervolgens 'terugleast' aan de lessee. Het fiduciaverbod van art. 3:84 lid 3 BW verbiedt overdracht tot [...]

  • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

    HR 02-12-1937, NJ 1938, 353 Lentse schutting

    Casus Er bestaat een ruzie tussen twee buren, waarop een van de twee een schutting van 2 meter hoog op de erfafscheiding plaatst, De andere buurvrouw is het hier absoluut niet mee eens en stapt [...]

  • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

    HR 02-04-1937, NJ 1937, 639 Berg en Dalse watertoren II

    Essentie Deze uitspraak van de Hoge Raad borduurt voort op een eerdere uitspraak in deze zaak! De zaak werd vervolgens terugverwezen naar het hof. Het hof oordeelde echter, na terugverwijzing door de Hoge Raad, dat [...]

  • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

    HR 13-03-1936, NJ 1936, 415 Berg en Dalse watertoren I

    Casus Dit arrest van de Hoge Raad vloeit voort uit een burenruzie tussen de heren Van Stolk en Van der Goes. Van Stolk had een uitweg naar de Holleweg via een voetpad, dat ze beiden [...]

  • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

    HR 16-03-1976, NJ 1973, 74 Stikke Trui

    Casus De vereniging tot behoud van natuurmonumenten was voornemens, een haar toebehorende zandafgraving ter beschikking te stellen als stortplaats voor huis- en containervuil, afkomstig van de Agglomerratie Arnhem. Twee leden van de vereniging, die nabij [...]

  • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

    HR 30-01-1914, Krul

    Rechtsvraag Komt de eigenaar van een goed een vordering wegens onrechtmatig handelen toe, wanneer een ander door zijn gedragingen weliswaar de eigenaar niet in diens eigendom materiële schade toebrengt, maar hem wel het genot van [...]

  • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

    HR 21-02-1997, NJ 1999, 145 Wrongful Birth

    Casus In deze zaak vorderen de ouders een schadevergoeding omdat ze menen dat het kind ten onrecht is geboren omdat de vrouw gesteriliseerd was door de eileider door middel van een ringetje af te knellen. [...]

  • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

    HR 22-10-1999, NJ 2000, 159 Koolhaas Rockwool

    Essentie Productaansprakelijkheid: art. 1401 (oud) BW en art. 6:162 BW: zorgvuldig fabrikant; halfproducten en eindproducten; onderzoekplicht; informatieplicht. Het in het verkeer brengen van een product dat schade veroorzaakt bij normaal gebruik voor het doel waarvoor [...]

  • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

    HR 01-10-1999, NJ 2000, 207 Geurtzen Kampstaal

    Casus Kampstaal (onderaannemer) beroept zich tegenover Geurtzen (aannemer) op de exoneratie van art. 13 der Metaalunievoorwaarden. Op de in april 1993 door Kampstaal uitgebrachte offerte staat vermeld dat op al haar overeenkomsten de Metaalunievoorwaarden van [...]

  • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

    HR 19-09-1997, NJ 1998, 6 Assoud Nationale Sporttotalisator

    Essentie Voorop moet worden gesteld dat de in de derde afdeling van de vijfde titel van Boek 6 BW neergelegde regeling betreffende algemene voorwaarden ertoe strekt de rechterlijke controle op de inhoud van zodanige voorwaarden [...]

  • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

    HR 14-06-2002, NJ 2003, 112 Bramer Hofman Beheer

    Casus Algemene voorwaarden; samenloop regeling inzake onredelijk bezwarend beding met die inzake beperkende werking redelijkheid en billijkheid. Essentie Dat de rechtsgevolgen van de bepaling van art. 6:233 sub a BW inzake onredelijk bezwarende bedingen en [...]

  • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

    HR 17-04-1970, NJ 1971, 89 Grensoverschrijdende garage

    Casus Kuipers had op zijn perceel een garage gebouwd die, naar later bleek, over de gehele diepte van ongeveer zes meter de grens met het naastgelegen perceel van De Jongh met circa 70 centimeter overschreed. [...]

  • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

    HR 14-06-1996, NJ 1997, 481 De Ruiterij MBO

    Essentie Het Ruiterij-arrest geeft nadere invulling aan de geciteerde zinsnede van Valburg/Plas. De Hoge Raad overweegt (r.o. 3.6, 2e al.) dat gerechtvaardigd vertrouwen van een belanghebbende partij in de totstandkoming van een overeenkomst "niet onder [...]

  • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

    HR 06-05-1926, NJ 1926, 721 Vas Dias Salters

    Essentie Toedoen-vereiste: achterman/onbevoegde vertegenwoordiging. De achterman, pseudo-vertegenwoordigde, kan niet gebonden raken door het enkele optreden van de persoon die zich voordoet als zijn vertegenwoordiger. De onbevoegde persoon bindt de pseudo-vertegenwoordigde slechts als de schijn van [...]

  • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

    HR 03-03-1905, W8191 Blaauboer Berlips

    Casus De gebroeders Berlips hadden bij openbare veiling op 8 augustus 1881 een aantal bouwpercelen verkocht, waarop vervolgens woningen werden gebouwd. Bij de veilingakte hadden de gebroeders Berlips zich verplicht om op het terrein gelegen [...]

  • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

    HR 20-09-2002, NJ 2004, 171 Van der Wal Duinstra

    Casus Duinstra is eigenaar van een boot welke wordt gestolen, Duinstra doet aangifte. De boot wordt teruggevonden in de loods van Van der Wal. De boot is door de dief in bewaring gegeven bij Van [...]

  • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

    Vzr Rb Almelo 10-03-2004, LJN AO5654, 62691 KGZA 50 Brommobiel

    Casus Eiser heeft bij gedaagde op 25 april 2002 een nieuwe brommobiel gekocht voor een bedrag van € 12.375,-. Dit voertuig heeft vanaf de dag van de aankoop gebreken gehad. Gedaagde heeft enkele gebreken hersteld, [...]

  • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

    HR 12-06-1970, NJ 1971, 203 Philippens Omsa

    Rechtsvraag Wanneer is men te goeder trouw ex art. 7:42 BW ten aanzien van het recht van reclame ex art. 7:39 BW? Essentie De enkele omstandigheid dat de derde-verkrijger (C) op de hoogte is van [...]

  • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

    HR 23-09-1994, NJ 1996, 461 Kas Associatie Drying

    Casus Drying, Soundy en Effectenkantoor zijn deelgenoten in het door Kas-Associatie aangehouden verzameldepot van effecten RCMA (voluit: NV Rubber Cultuur Maatschappij Amsterdam). Directeur van Effectenkantoor was P. van Loosbroek, aan wie door Drying en door [...]

  • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

    HR 13-05-2005, RvdW 2005, 72 Baby XL Amstel Lease Maatschappij

    Casus In deze zaak hadden partijen een huurovereenkomst gesloten met betrekking tot computerapparatuur. Hierin was een beding opgenomen op grond waarvan de verhuurder ingeval van surseance van betaling van de huurder het recht had de [...]

  • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

    HR 25-03-2005, RvdW 2005, 49 Gemeente Bedum Huizingh

    Casus Uit een benzinetank op het bij Huizingh in gebruik zijnde perceel stroomt een hoeveelheid benzine naar het naastgelegen aan De Vries toebehorende perceel. De Gemeente, gewaarschuwd door De Vries, saneert de bodem. Voor de [...]

  • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

    HR 11-03-2005, JOR 2005, 169 Idee 2 Project Furniture

    Casus In zijn arrest van 11 maart 2005 heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over de vraag in hoeverre wetenschap van een handelsagent kan worden toegerekend aan de onderneming die door de agent wordt vertegenwoordigd. [...]

  • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

    HR 04-03-2005, RvdW 2005, 36 Esso Alberts en Bartol

    Casus P. Jager was eigenaar van een perceel waarop tot 1974 door Esso een benzinestation werd geëxploiteerd. Het perceel is vervolgens tweemaal verkocht. De eerste koper heeft na verkrijging van een bouwvergunning een woning op [...]

  • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

    HR 11-03-2005, RvdW 2005, 39 Rabobank Stormpolder cs

    Casus Bij derdenbeslag wordt een vordering getroffen tot zekerheid waarvan een zakelijk zekerheidsrecht is verstrekt, in dit geval hypotheek. Rechtsvraag Kan de beslaglegger het hypotheekrecht uitoefenen? Essentie De Hoge Raad beantwoordt deze vraag bevestigend. Bij [...]

  • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

    HR 04-11-1988, NJ 1988, 244 Shell Van Dooren

    Casus Shell laat aan een pomphouder een dwangsom opleggen bij overtreding van (o.a. veiligheids-) voorschriften. Zo vulde hij bijv. ongekeurde Butaanflessen met Propaan. Shell vreesde ook dat haar goede naam hierdoor in opspraak zou kunnen [...]

  • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

    HR 16-10-1987, NJ 1988, 850 Driessen Van Gelder

    Casus Van Gelder heeft bij Driessen zijn zending van juwelen voor f 100.000,- per zending verzekerd. Nu heeft Van Gelder de opdracht aan Driessen gegeven dit bedrag te verhogen tot f 200.000,- per zending. Driessen [...]

  • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

    HR 12-04-1985, NJ 1985, 867 Holland Korstanje

    Casus Dubbele verzekering. Art. 277 K niet van toepassing op aansprakelijkheidsverzekering. Korstanje is jegens een derde aansprakelijk voor de schade door deze geleden als gevolg van een aanrijding die Korstanje als door de eigenaar gemachtigd [...]

  • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

    Ben. Gerechtshof 05-10-1982, NJ 1984, 72 Juicy Fruit

    Casus Wrigley stelt als rechthebbende op het merk ' Juicy Fruit' dat het bedrijf Benzon een merk ( 'Juicy') gebruikt dat overeenstemt met haar merk in de zin van art. 13 onder A eerste lid [...]

  • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

    HR 06-11-1981, 1982, 567 Bloedprik

    Casus Grove onzorgvuldigheid Ten behoeve van een onderzoek naar eventuele bloedarmoede is op een dag bloed afgenomen van de 15-jarige Pascale. Na het bloed afnemen zit zij een tijdje op een stoel. Als ze dan [...]

  • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

    HR 07-12-1979, NJ 1980, 290 Slooppand

    Casus Dwaling Een eigenaar van een pand in Den Haag verklaart zich schriftelijk bereid om het pand aan de gemeente te verkopen. In deze akte wordt de gemeente het alleenrecht gegeven om het pand te [...]

  • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

    HR 17-02-1978, NJ 1978, 577 Landgoed Kraaijbeek

    Casus Brandverzekering naar herbouwwaarde zonder verplichting tot herbouw. Rechtsvraag Is de verzekeraar gehouden naar herbouwwaarde af te rekenen, wanneer de verzekerde niet herbouwt? Essentie In het cassatiemiddel wordt terecht niet aangevoerd dat het zgn. indemniteitsbeginsel [...]

  • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

    HR 13-12-1968, NJ 1969, 174 Cadex AEH

    Casus Aansprakelijkheid voor gebruikte zaken. Het bedrijf AEH geeft aan Hessing de opdracht om de fabriekshal een schoonmaakbeurt te geven. Het bedrijf geeft daarbij aan dat Hessing maar zelf moet weten welk middel hij voor [...]

  • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

    HR 30-11-1945, NJ 1946, 62 De Visser Harms

    Casus Na het overlijden van dhr. Harms ontstaat onenigheid over de erfenis tussen zijn kinderen en mevrouw Harms III. Dhr. Harms had namelijk een levensverzekering voor zijn vrouw afgesloten en had bij zijn werkgever gebruik [...]

  • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

    HR 14-04-1950, NJ 1951, 17 Röntgenstralen

    Casus Grove schuld bij wanprestatie en exoneratie. Een twintigjarig fabrieksmeisje had zich in 1930 bij haar ziekenfonds gemeld met de klacht van overtollige gezichtsbeharing en werd doorverwezen naar een röntgenoloog. De laatste had op een [...]

  • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

    HR 27-01-1948, NJ 1948, 197 Vroom & Dreesman

    Casus Een chef van de meubelafdeling van een V&D-filiaal had een ameublement verkocht voor een prijs die Fl 25,-- hoger lag dan volgens de toenmalige Prijsopdrijvings- en Hamsterwet 1939 geoorloofd was en wel om nadeel [...]

  • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

    HR 24-03-1995, NJ 1996, 158 Crediteurenbelangen Hollanders Rabobank

    Casus Hollanders Kuikenbroederij (B.V.) en Hollanders Pluimvee (B.V.) zijn op 29 mei 1985 beide in staat van faillissement verklaard. Hollanders Kuikenbroederij hield zich bezig met het uitbroeden van eieren, alwaar Hollanders Pluimvee en Hollanders Kuikenbroederij [...]

  • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

    HR 14-10-1994, NJ 1995, 447 Spaarbank Rivierenland Gispen

    Essentie De Hoge Raad oordeelt in dit arrest dat in het wettelijke stelsel met betrekking tot de overdracht van vorderingen op naam het vereiste ligt besloten dat de vordering ten tijde van de levering in [...]

  • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

    HR 16-06-1995, NJ 1996, 508 Ontvanger Rabobank IJmuiden

    Essentie De omstandigheid dat op het tijdstip van het opmaken van de akte het nog de vraag is of de vordering zal ontstaan, respectievelijk hoe groot deze vordering zal zijn, sluit voldoende bepaaldheid niet uit.

  • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

    HR 20-06-1997, NJ 1998, 362 Wagemakers qq Rabobank Roosendaal

    Essentie De constatering achteraf dat de cessieakte (of een computerlijst waarnaar de akte verwijst) kennelijk een verkeerde aanduiding van de vordering of haar schuldenaar bevat, betekent nog niet noodzakelijkerwijs dat de cessie is mislukt. Ondanks [...]

  • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

    HR 19-09-1997, NJ 1998, 689 Verhagen qq INB

    Essentie De constatering achteraf dat de cessieakte (of een computerlijst waarnaar de akte verwijst) kennelijk een verkeerde aanduiding van de vordering of haar schuldenaar bevat, betekent nog niet noodzakelijkerwijs dat de cessie is mislukt. Ondanks [...]

  • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

    HR 15-11-1991, NJ 1993, 316 Depex Curatoren Bergel cs

    Casus Depex heeft aan Bergel verkocht en geleverd diverse installaties, waaronder een waterdistillatie-inrichting. Depex heeft hierover een eigendomsvoorbehoud gemaakt totdat Bergel het volledige bedrag heeft betaald. Bergel heeft dit erkend. Op 6 april 1988 is [...]

  • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

    HR 22-11-1974, NJ 1975, 149 Broodbezorger

    Casus De Nederlandse standaard wordt gevormd door het Broodbezorger-arrest. Op 27 maart 1970 struikelde broodbezorger De Coninck met een grote bakkersmand aan de arm over een touwtje. Dit touwtje hing op enkele decimeters hoogte boven [...]

  • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

    HR 04-10-2002, JOL 2002, C00-263 Ondergronds Reservoir

    Casus De familie Stok heeft een garagebedrijf, in verband met de exploitatie van dit bedrijf heeft Stok op eens anders erf, erf nr. 31,een erfdienstbaarheid gevestigd ten behoeve van erf nr. 38 tot het hebben [...]

  • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

    HR 01-05-1987, NJ 1988, 852 Lease Plan Nederland IBM

    Casus Door IBM waren onder eigendomsvoorbehoud computers geleverd die door de verkrijger (Computer Hardware Corporation Holland) waren verhuurd en vervolgens longa manu aan een derde (LPN) waren geleverd. Rechtsvraag Is in casu sprake van bezitsverschaffing? [...]

  • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

    HR 18-09-1987, NJ 1988, 983 Berg De Bary

    Essentie Ook een middellijk houder - iemand die zelf het bezit niet heeft terwijl iemand anders de zaak voor hem houdt - kan longa manu het bezit van de zaak verschaffen aan een derde door [...]

  • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

    HR 20-10-2002, C01 004 Software verpanding

    Essentie 1. Bij de uitleg van de titel die aan de akte tot vestiging van het pandrecht ten grondslag ligt art. 3:236 lid 2 BW jo art. 2 lid 2 Auteurswet 1912, dient de Haviltex [...]

  • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

    Rijdende Rechter 05-01-2000, S7-213 Riooloverlast

    Casus In 1996 heeft Sopron als projectontwikkelaar een drietal woningen gerealiseerd. Paulussen heeft een van die woningen door middel van een koop-/aanneemovereenkomst in eigendom verkregen. Het perceel waarop deze drie woningen werden gebouwd behoorde oorspronkelijk [...]

  • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

    HR 14-11-1997, NJ 1998, 147 Uitslag Wolterink, gestolen caravan

    Casus Uitslag heeft een gestolen caravan gekocht van Wolterink. Wolterink had deze caravan daarvóór gekocht van Koster. Koster exploiteerde een onderneming die handel dreef in tweedehands caravans. Zij deed dit op een bedrijfsterrein, alwaar zij [...]

  • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

    HR 31-10-1997, NJ 1998, 97 Portacabin

    Casus De onderhavige procedure betreft de "Portacabin" die was geplaatst op het aan Buys in eigendom toebehorende perceel met bedrijfsgebouw, waarop een hypotheek was gevestigd ten behoeve van verweerster in cassatie, de Rabobank. In dit [...]

  • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

    HR 20-11-1981, NJ 1982, 517 Holleman De Klerk

    Essentie De Hoge Raad overwoog in dit arrest dat 'aan het in het handelsverkeer tussen ondernemingen bedingen van toepasselijkheid van algemene voorwaarden geen andere eisen (behoren te) worden gesteld dan in het algemeen gelden voor [...]

  • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

    HR 09-12-1977, NJ 1978, 187 Towel Jansen

    Casus De ondertekenaar van een contract heeft de toepasselijkheid van de voorwaarden niet aanvaard, omdat zij bij de onderhandelingen niet ter sprake zijn gekomen. Bovendien kon ondertekenaar de verwijzing naar de voorwaarden niet lezen, omdat [...]

  • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

    HR 17-11-1967, NJ 1968, 42 Pos Van den Bosch

    Casus Gerrit Brouwer woonde met twee ongetrouwde zusters op een hem in eigendom toebehorende boerderij in Baambrugge. In 1954 verpachtte hij aan Van den Bosch enige percelen weiland. Op verzoek van Van den Bosch werd [...]

  • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

    HR 30-01-1959, 548 Quint Te Poel

    Casus Quint was met Hubertus te Poel op 14 maart 1951 (de broer van de verweerder in casu Heinrich te Poel) overeengekomen dat hij onder meer twee winkelhuizen zou bouwen op een terrein in de [...]

  • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

    HR 14-11-1924, NJ 1925, 91 Bontelman

    Essentie De verkoper die zijn wederpartij tot nakoming aanspreekt voor de Engelse rechter en het onderspit delft omdat deze de overeenkomst nietig acht wegens strijd met de goede zeden, handelt in strijd met de redelijkheid [...]

  • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

    Hof ‘s-Gravenhage 06-07-2004, 03-1463 HCC Dell Computer BV

    Casus HCC is een vereniging die als doel heeft haar leden een maximale ondersteuning te bieden bij het verwerven van computer hard,-en -software, de daarbij horende documentatie, het programmeren en gebruiken van computers, etc. Hierdoor [...]

  • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

    HR 12-03-1926, NJ 1927, 777 Goudse Bouwmeester

    Casus Aannemer Bergeijk overhandigd 35.000 gulden in steekpenningen aan de bouwmeester van Gouda in de hoop dat de interessante bouwprojecten aan Bergeijk zullen worden opgedragen. Het gemeentebestuur komt hier achter en zegt tegen de bouwmeester [...]

  • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

    HR 10-04-1998, NJ 1998, 666 Offringa Vinck & Van Rosberg

    Essentie Het enkele feit dat de ene partij haar onderzoek plicht naar bepaalde relevante gegevens verzaakt, sluit niet uit dat de andere partij ten aanzien van diezelfde gegevens een mededelingsplicht heeft. Vooropgesteld moet worden dat, [...]

  • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

    HR 21-12-1990, NJ 1991, 251 Geest Nederhof

    Essentie Wanneer een partij zwijgt waar zij had moeten spreken, zij er in het algemeen geen beroep op kan doen dat de dwalende partij een onderzoek plicht heeft geschonden en de dwaling mitsdien aan zichzelf [...]

  • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

    Hof A’dam 11-09-2003, C02-00986, AK3432 Traveljet Vacation Shop

    Casus Geïntimeerde heeft accommodatie overeenkomst gesloten met TVS voor 2 jaar & 11 maanden. Hij heft nu recht op 6 vooraf betaalde vakanties van elk 1 week voor een bedrag van fl. 8900,-. Er moest [...]

  • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

    HR 01-07-1983, NJ 1984, 149 Herzfeld/Groen

    Casus Groen huurt van Herzfeld. De huurovereenkomst wordt ontbonden, maar Groen heeft nog geen andere woning kunnen vinden. Herzfeld biedt dan aan dat Groen nog een tijdje in de woning mag blijven zitten. Echter zoekt [...]

  • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

    HR 29-04-1994, NJ 1995, 269 Nietigheid appeldagvaarding

    Essentie Een binnen de appeltermijn aan de eigen procureur in de vorige instantie van de appellant uitgebracht exploit heeft te gelden als een exploit dat is uitgebracht. Dit exploit moet worden aangemerkt als (appel)dagvaarding die [...]

  • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

    Rechtbank Den Haag 18-02-2004, NJF 2004, 247 Obscuur libel

    Essentie 3.1 Het verweer van het Haags Juristen College komt neer op een beroep op nietigheid van de dagvaarding. Dat beroep slaagt. 3.2 Uit de daagvaarding wordt absoluut niet duidelijk wat er mis was met [...]

  • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

    HR 01-05-1998, NJ 1999, 653 Akte niet-dienen

    Casus In deze zaak was de memorie van grieven in appel niet tijdig genomen als gevolg van een misverstand (de memorie was terechtgekomen in de kast van de vaste rolwaarneemster bij de rechtbank, in plaats [...]

  • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

    Rechtbank Maastricht 03-01-2003, JBPr 2003, 50 Akte niet-dienen

    Casus Gedaagden hebben verzuimd tijdig van antwoord te dienen en hebben evenmin conform het bepaalde in het Landelijk reglement voor de civiele rol van de kantongerechten hiervoor uitstel gevraagd. De rolrechter heeft daarom beslist dat [...]

  • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

    Gerechtshof Amsterdam 07-06-2001, JBPr 2003, 45 Akte niet-dienen

    Casus Oorspronkelijk gedaagden, althans appellanten, hebben in eerste aanleg niet tijdig van antwoord gediend en hebben evenmin (op de voet van de bepalingen van het Landelijk reglement voor de civiel rol bij de rechtbanken) hiervoor [...]

  • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

    HR 01-03-1985, NJ 1986, 173 Maas II

    Casus Sommige personen hebben uit hoofde van hun beroep of ambt een geheimhoudingsplicht, neergelegd in gedragsregels of wet. Gewezen kan worden op bijvoorbeeld de Gedragsregels voor advocaten en de Wet op het Notarisambt. Om deze [...]

  • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

    HR 14-12-2001, NJ 2002, 73 D Ruitersportcentrum cs

    Casus Op 22 september 1993 is brand ontstaan in de manege van het Ruitersportcentrum Terwinselen. Bij een verhoor door politieambtenaren op 1 oktober 1993 heeft eiser, die toen 12 jaar oud was en verstandelijk gehandicapt, [...]

  • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

    HR 27-04-2001, NJ 2001, 421 L. Wennekes Lederwaren

    Casus L. was sedert 10 juli 1978 in dienst van (de rechtsvoorganger van) Wennekes Lederwaren Den Haag B.V. in de functie van verkoopster. L. had een chef (T.) en twee collega's. Deze chef is op [...]

  • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

    HR 23-10-1992, NJ 1999, 813 Centraal Ziekenfonds/Van der Velden

    Casus Op 13 oktober 1985 vindt 's nachts om 3.30 uur te St. Oedenrode een ernstig verkeersongeval plaats: Van der Velden raakt na het passeren van een ruime S-bocht de controle over de door haar [...]

  • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

    HR 15-11-2002, JBPr 2003, 6 Recht op pleidooi

    Essentie Het ANP heeft in beginsel recht om zijn standpunt bij pleidooi toe te lichten. Dit verzoek kan slechts bij uitzonderlijke gevallen worden afgewezen. Voor toewijzing is noodzakelijk dat van de zijde van de wederpartij [...]

  • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

    HR 05-10-2001, NJ 2002, 514 Recht op pleidooi

    Essentie De HR stelt dat het uitgangspunt is dat men ook in hoger beroep het recht om te pleiten heeft. Hiervan mag slechts in zeer uitzonderlijke gevallen van mogen worden afgeweken. Ingeval de wederpartij bezwaar [...]

  • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

    HR 29-11-2002, JBPr 2003, 22 Hoor en wederhoor

    Essentie De HR bepaalde in dit arrest dat de rechter in een civiele procedure als uitgangspunt dient te nemen dat hij slechts mag beslissen aan de hand van de stukken waarvan en waarover partijen voldoende [...]

  • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

    HR 19-10-2001, NJ 2001, 653 Goede procesorde

    Essentie De HR bepaalt hier dat er sprake is van strijd met de goede procesorde indien met de zuivering van het verstek nodeloos is gewacht om op deze wijze het evenwicht in de procedure te [...]

  • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

    EHRM 06-04-2000, NJB p. 1244 Redelijke termijn, 6 EVRM

    Casus In casu duurt de procedure inmiddels 17 jaar en 6 maanden en is nog steeds aanhangig. Rechtsvraag Is er in casu sprake van strijd met art. 6 EVRM? Essentie Het EHRM bepaalt dat hier [...]

  • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

    HR 25-02-2000, NJ 2000, 509 Toegang tot de rechter, 6 EVRM

    Casus Hier werd de huurder pas bekend met het verstekvonnis op de dag dat met de daadwerkelijke tenuitvoerlegging ervan was begonnen en dat hij ingevolge de wettelijke regeling nog geen vierentwintig uur de tijd had [...]

  • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

    HR 15-03-1996, NJ 1997, 341 Recht op pleidooi, 6 EVRM

    Essentie Mede de aan art. 6 EVRM ontleende, fundamentele beginselen van procesrecht brengen met zich mee dat een procespartij, die daarom verzoekt de gelegenheid hoort te hebben haar standpunt mondeling en ten overstaan van een [...]

  • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

    HR 29-09-1995, NJ 1997, 340 Recht op pleidooi

    Essentie De HR is krachtens art. 419 lid 3 gebonden aan de vaststelling van de rechtbank dat nadat één der partijen had verzocht om te worden toegelaten tot pleidooien, de zaak ter beslissing op dit [...]

  • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

    HR 14-06-2002, NJ 2002, 395 Incasso kort geding

    Essentie Het uitgangspunt dat er in het algemeen slechts plaats is voor de toewijzing van een geldvordering bij voorraad in een kort geding, indien gegarandeerd kan worden dat het toegewezen bedrag aan de gedaagde wordt [...]

  • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

    HR 22-12-1989, NJ 1990, 434 Kort geding en dwangsom

    Essentie De HR bepaalde hier dat de verschuldigdheid van verbeurde dwangsommen op grond van het niet voldoen aan een in kort geding gegeven rechterlijk bevel, niet wordt opgeheven door een oordeel in de bodemprocedure dat [...]

  • Hèt Administratiekantoor met Incassoservice voor de ZZP'er en het MKB

    HR 15-05-1998 NJ 1999 569 Verhouding kortgeding bodemprocedure

    Essentie De HR bepaalt hier dat het hof juist heeft geoordeeld over de geldigheid van het verbod in kort geding. Het hof bepaalde dat het verbod geldig bleef, omdat de rechter een oordeel geeft dat [...]