Casus

Oorspronkelijk gedaagden, althans appellanten, hebben in eerste aanleg niet tijdig van antwoord gediend en hebben evenmin (op de voet van de bepalingen van het Landelijk reglement voor de civiel rol bij de rechtbanken) hiervoor uitstel gevraagd. De rolrechter heeft daarom hun recht om te antwoorden vervallen verklaard en heeft aan oorspronkelijk eiser akte van niet-dienen verleend.

Rechtsvraag

Appellanten hebben de rolrechter verzocht op deze beslissing terug te komen.

Essentie

Handhaving van het Landelijk Rolreglement is geboden om redenen van algemeen belang en niet (alleen) om voortvarend te procederen te verzekeren of om het belang van de individuele partijen te dienen. Daarom is het feit dat bij inwilliging van het verzoek geen vertraging van de procedure zou zijn opgetreden, noch het feit dat de wederpartij geen bezwaar heeft tegen die inwilliging doorslaggevend. De omstandigheden van dit geval zijn niet uitzonderlijke omstandigheden die kunnen rechtvaardigen dat de rolrechter zou terugkomen op de eerdere verlening van akte van niet-dienen. Bij afweging van die omstandigheden tegen het belang gemoeid met handhaving van het Rolreglement kan niet worden gezegd dat de beslissing van de rolrechter onaanvaardbaar is.