Casus

In deze zaak was de memorie van grieven in appel niet tijdig genomen als gevolg van een misverstand (de memorie was terechtgekomen in de kast van de vaste rolwaarneemster bij de rechtbank, in plaats van op haar kamer bij het gerechtshof).

Essentie

Nu deze fout (mede) was toe te rekenen aan de wijze van organisatie van werkzaamheden binnen het gerecht, werd de eerder verleende akte van niet-dienen door het hof herroepen.