Essentie

De HR stelt dat het uitgangspunt is dat men ook in hoger beroep het recht om te pleiten heeft. Hiervan mag slechts in zeer uitzonderlijke gevallen van mogen worden afgeweken. Ingeval de wederpartij bezwaar heeft tegen dit verzoek, zal dit alleen bij klemmende redenen worden toegewezen. De rechter kan ook het verzoek ambtshalve afwijzen, doch alleen op de grond dat wanneer men het zal toewijzen er sprake zou zijn van strijd met de beginselen van een goede procesorde. In elk van beide gevallen zal de rechter de afwijzing van het verzoek uitdrukkelijk moeten motiveren. In casu zijn de redenen niet voldoende klemmend en de argumenten niet sterk genoeg.

Ook bepaalt de HR dat de rechter om toelichting mag vragen omtrent het verzoek.