Essentie

De HR bepaalt hier dat het hof juist heeft geoordeeld over de geldigheid van het verbod in kort geding. Het hof bepaalde dat het verbod geldig bleef, omdat de rechter een oordeel geeft dat overeenstemt met dat van de rechter in kort geding en de eerstgenoemde rechter heeft dit verbod niet opgeheven of vervangen.