Essentie

Het ANP heeft in beginsel recht om zijn standpunt bij pleidooi toe te lichten. Dit verzoek kan slechts bij uitzonderlijke gevallen worden afgewezen. Voor toewijzing is noodzakelijk dat van de zijde van de wederpartij tegen toewijzing van het verzoek klemmende redenen worden aangevoerd of dat de toewijzing in strijd zou zijn met de beginselen van een goede procesorde. Het verweer dat het pleidooi niet zal toevoegen aan hetgeen wat naar voren is gebracht kan geen reden zijn om aan een partij het recht op pleidooi te ontnemen. Het ANP had er juist grote behoefte aan de feitelijke omstandigheden die van belang zijn te belichten tegen de achtergrond van het tussenvonnis van de rechtbank, dit ten overstaan van de volledige kamer van de rechtbank die het eindvonnis zouden wijzen. Het ANP had daarmee voldoende aangegeven dat zij het processuele debat niet voltooid achtte voordat zij ten overstaan van de rechtbank haar standpunt nog eens mondeling had bepleit ten einde de Rechtbank van de juistheid van het standpunt te kunnen overtuigen. Niet valt dan volgens de HR te bezien waarom haar verzoek, ook nadat een comparitie was gehouden, in strijd zou zijn met de goede procesorde.