Essentie

De HR bepaalt hier dat er sprake is van strijd met de goede procesorde indien met de zuivering van het verstek nodeloos is gewacht om op deze wijze het evenwicht in de procedure te verstoren.