Essentie

De HR is krachtens art. 419 lid 3 gebonden aan de vaststelling van de rechtbank dat nadat één der partijen had verzocht om te worden toegelaten tot pleidooien, de zaak ter beslissing op dit verzoek wordt verwezen naar de kamer die het bestreden vonnis heeft gewezen.