Essentie

De Kantonrechter bepaalt hier dat het mogelijk is dat een tegenverzoek, wat eigenlijk met een dagvaarding dient te worden ingeleid, wordt gedaan met een art. 7:685 BW-procedure, die wordt ingeleid met een verzoekschrift. Dit omdat de kantonrechter het belang van het gelijktijdig beslissen zo groot acht dat hij zich schaart onder de voorstanders hiervan.

Het past ook binnen de beleidslijn van art. 97 e.v. Rv. en art. 429a Rv.